Rekryteringsverktyg för snabb och effektiv rekrytering

En rekryteringsprocess utgörs av ett flertal steg, som var och en syftar på att finna och anställa rätt personer till ditt företag. Med Talentsofts omfattande digitala rekryteringsverktyg finner ni fram till både fler och mer lämpade kandidater, vilket gör det enklare för er att välja de kandidater som passar bäst för den specifika positionen. Idag är det viktigare än någonsin för företag att anpassa sig till den pågående digitaliseringen – både för att nå rätt kandidater, samt agera som attraktiv arbetsgivare. Genom att göra rekryteringsprocessen så snabb och effektiv som möjligt kan företag bevisa att just de är del av digitaliseringen, och Talentsoft har lösningen för att nå dessa mål med vår moln-baserade plattform.

Rekryteringssystemet som underlättar kommunikationen

Med hjälp av Talentsofts mångfacetterade rekryteringsverktyg nås fler kandidater och hanteringen av stora mängder ansökningar effektiviseras. Rekryteringssystemet har flera fördelar som främjar kommunikationen mellan HR, ledning, medarbetare och kandidater. Genom att identifiera talanger inom företaget underlättas den interna rörligheten, vilket uppmuntrar till mobilitet mellan avdelningar. På lång sikt förbättrar detta även medarbetartrivseln, vilket resulterar i att era talanger stannar längre inom företaget. Företagets ledning kan lätt involveras i anställningsbeslut.

För att skapa ett lättöverskådligt system har Talentsoft samlat alla funktioner i ett och samma moln-baserade rekryteringsverktyg. Genom samarbete med flera olika partners kan vi erbjuda allt från videointervjuer till uppläggning av lediga jobb på olika kanaler via en central plattform. Personalansvariga kan välja vilka webbplatser de vill använda för att sprida information om lediga tjänster, och låta medarbetarna rekommendera potentiella kandidater via Mitt Talentsoft. De föreslagna kandidatprofilerna samlas sedan i en pool som rekryteraren har tillgång till. Med lösningen kan kommunikationen med kandidater även skötas, bland annat genom att skicka ut automatiska svar, genomföra telefonintervjuer och introducera de nyanställda.

Vårt rekryteringssystem hjälper ditt företag finna talanger

För att även nå mobila användare är det viktigt att ha en karriärwebbsida som fungerar lika bra på mobila enheter som på hemdatorn. Enligt Talentsofts undersökning vill 86 procent av jobbsökande använda mobilen för att hitta jobbtillfällen. Använd Talentsofts rekryteringssystem för att lätt bygga upp karriärwebbsidor som attraherar de bästa talangerna. Med dessa sidor framstår företaget som attraktiv arbetsgivare och kan genom inviduell anpassning framhäva företagets arbetsgivarvarumärke. Talentsofts undersökning bekräftar att 77 procent av personalansvariga upplever arbetsgivarvarumärket som en viktig förutsättning för att atrahera rätt kandidater.

Med Talentsofts rekryteringsverktyg får kandidater uppleva en positiv sökningsmiljö, där de har möjlighet att ansöka via sociala nätverk och får en första inblick i företaget via webbsidan. Tack vare Geolocation blir jobbannonser på Talentsofts mobila app alltid visade beroende på region. För att attrahera rätt kandidater via alla kanaler kan du även använda dig av Hello Talent, som är en del av Talentsofts rekryteringssystem. På det sättet behöver ni inte vänta på att talangerna ska finna fram till er annons, utan ni kan även aktivt upptäcka dem i de sociala nätverken.