talentsoft.se

Blended learning

Hem > Blended learning

Sök

Länkar

E-learning

Läs mer >

Blended learning – det nya normala?

Blended learning, även kallat blandat lärande, är en populär pedagogisk metod som kombinerar traditionell klassrumsundervisning med digitalt lärande. Genom att använda sig av en kombination av olika lärandetekniker kan man skapa en mer flexibel och anpassningsbar undervisningsmetod som passar olika inlärningsbehov. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad blended learning innebär, vad en blended learning kurs kan erbjuda och vad som skiljer blended e-learning från andra former av digitalt lärande.

Vad är blended learning?

Blended learning är en undervisningsmetod som utnyttjar både digitala resurser i form av e-learning och traditionell undervisning på ett sammanflätande sätt. Det kan innebära att en del av undervisningen sker online med hjälp av videokonferenser, interaktiva övningar eller digitala läromedel, medan andra delar sker i klassrummet med läraren närvarande. Syftet med blended learning är att maximera fördelarna av både digitala verktyg och traditionell undervisning för att skapa en mer effektiv och flexibel lärandeupplevelse för eleverna. Genom att kombinera olika undervisningsmetoder kan blended learning också ge möjlighet till mer individualiserad undervisning som anpassas efter elevens behov och förmågor.

Fördelar med blended e-learning

Blended e-learning kombinerar fördelarna med både traditionell klassrumsundervisning och online-undervisning. Här är några av fördelarna med blended e-learning.

Flexibilitet

Eleverna kan studera när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst. Detta gör att de kan anpassa sin inlärning efter sin livsstil och sitt schema.

Personlig feedback

Eleverna kan få personlig feedback från lärare och med elever genom både online-kommunikation och klassrumsdiskussioner.

Interaktivitet

Blended e-learning kan innehålla interaktiva element som övningar, simuleringar och spel. Detta gör att eleverna kan lära sig genom att göra och experimentera.

Ökat engagemang

Deltagarna kan vara mer engagerade i inlärningsprocessen genom att ha tillgång till en mängd olika resurser och material. De kan också ha mer kontroll över sin inlärning, vilket kan öka motivationen.

Ökad tillgänglighet

Blended e-learning gör det möjligt för elever från olika geografiska platser att delta i samma klassrum. Detta innebär att elever från olika delar av världen kan lära och interagera med varandra, vilket ger en dynamisk och mångkulturell inlärningsmiljö. Dessutom gör blended e-learning det möjligt för elever med funktionsnedsättningar eller andra hinder att lära på ett mer tillgängligt sätt.

Vanliga metoder för blended learning

Det finns flera metoder för blended learning. Några av de vanligaste metoderna är följande:

Rotationsmodellen

Eleverna roterar mellan olika stationer som innehåller digitala uppgifter och traditionell undervisning.

Flexmodellen

Eleverna har möjlighet att själva välja mellan traditionell undervisning och onlinearbete baserat på deras individuella behov.

Onlinemodellen

Deltagarna arbetar helt och hållet online genom videokonferenser, online-lektioner och digitala läromedel.

Station/rotation-modellen

Eleverna arbetar självständigt med digitala verktyg vid en station medan läraren arbetar med en annan grupp av elever i klassrummet.

Flipped classroom

Deltagarna tittar på online-lektioner hemma och använder sedan klassrumstiden för att diskutera och tillämpa det de har lärt sig.