Blended learning kombinerar traditionell utbildning med ny teknik

I en marknad i ständig förändring står inte kunskapen still, och för att hänga med i utvecklingen måste ett företags talanger hålla sig ständigt uppdaterade inom sitt fält. Med den grundtanken har Talentsoft utvecklat en lösning för att hjälpa företag låta sina anställda bibehålla och förnya sin kunskap inom en mängd olika områden. Genom att använda er av E-Learning kan ert företag enkelt erbjuda en stor kunskapsbas för era anställda att ta del av, samtidigt som ni kan få en bättre översikt på budget, feedback och effekter av olika utbildningar och hur kunskaper från dessa omsätts i verkliga livet. Med vårt digitala verktyg får de anställda ta del av en stor utbildningskatalog som är baserad på blended learning för att på bästa sätt hantera resurser och skapa motivation hos kursdeltagare.

E-Learning genom Blended Learning skapar en varierande och interaktiv läromiljö

Blended Learning är ett koncept som introducerades 1960-talet, men först på 1990-talet började begreppet användas i vidare sammanhang. Termen förklarar hur blandade lärmiljöer kan användas för att både effektivisera och göra studierna mer interaktiva för de medverkande. Det betyder att elever lär sig både traditionellt i klassrum med papper och penna, och även via datorn eller mobilen. Olika metoder används, så som spel, PowerPoint-presentationer och E-Learning. Med Talentsofts lösning för digitala utbildningar kan dina anställda medverka i en Blended Learning-kurs för att ta del av interaktivt material framtaget för att finslipa deras kunskaper inom ett visst område. Fokus sätts på både en individuell- och kollaborativ lärprocess där deltagarna bland annat tar hjälp av varandra, samt videomaterial genom verktyget, för att ta till sig den nödvändiga kunskapen.

​Är ert företag intresserade av att hjälpa era anställda fortsätta slipa på sin kompetens? Oavsett storlek på företaget så kan vi hitta en lösning baserat på era specifika krav och behov. Kontakta oss här för att hitta en lösning som passar just ert företag bäst.