E-Learning – Det optimala verktyget för din personals professionella utveckling

I takt med att ett företag växer och utvecklas måste även personalens kunskap följa med i utvecklingen för att kunna optimera sina roller inom företaget. Talentsoft har tagit fram en e-learning platform för att på bästa sätt erbjuda dina medarbetare en fortsatt kunskapsutveckling, med syfte att uppdatera kunskaper och skapa spjutspetskunskap inom företaget. Det ligger lika mycket i företagets som i medarbetarnas intresse att upprätthålla en företagskultur som är byggd kring ny kunskap. Genom att erbjuda dina medarbetare ett verktyg där ny och uppdaterad kunskap finns tillgänglig, kan ni på ett enkelt sätt hålla reda på all den innestående kunskapen inom företaget och på så vis placera rätt individ på rätt position. En e-utbildning kan utgöra ett utmärkt komplement eller alternativ för personalen att utvidga sin kompetens inom en rad olika ämnen. Kurser, certifikat och utbildningar kan skräddarsys genom så kallad blended learning utefter din personals behov eller önskemål för att säkerställa att kompetens och kunskap bibehålls inom företaget.

E-lärande är ett interaktivt medium för personalens utveckling

Med Talentsofts verktyg för e-learning kan dina medarbetare ta del av nyttiga och interaktiva kurser för att fortsatt utveckla sin kompetens inom rätt område. Verktyget gör det möjligt för företag att blanda typer av utbildningar där både individuellt och kollaborativt lärande sätts i centrum. Företagsledningen har möjlighet att erbjuda traditionella kurser, videobaserat material, såväl som utvärderingar av innehållet för att i senare skede kunna stärka materialets kvalitet. Genom att erbjuda all information och kunskap på samma plattform kan de anställda enklare få en överblick över utbudet, och på så vis skräddarsy utbildningsplaner som på bästa sätt hjälper dem att utveckla sin kompetens och talang. Genom att låta personalen genomgå en digital utbildning kan kontinuerligt finslipa sin professionella profil för att bättre möta marknadens skiftande krav. Genom att belysa och uppmuntra ditt företags inneboende talang och potential, kan en bred utbildningskatalog hjälpa till att få personal att känna sig sedda och uppskattade, vilket skapar långsiktigt engagemang för organisationen.

E-utbildningar erbjuder fördelar även för ledningen

Med Talentsofts verktyg för e-learning kan ert företag inte bara erbjuda era anställda ny kunskap inom olika områden, men även lyssna och ta till sig av de anställdas tankegångar angående utbud och material. Genom att lyssna på medarbetarnas tankar om materialet kan ni enkelt göra justeringar för att bättre möta efterfrågad kunskap som behövs för att hålla era nyckeltalanger inom företaget uppdaterade inom sitt område. En digital läroplattform ger er även möjlighet att få en bättre överblick över utbildningsbudget och hur väl pengarna är spenderade. Genom att samla alla faktorer och variabler i samma verktyg kan HR-avdelningen lätt följa personalens utveckling och dess effekter.

​Om ert företag är intresserade av att implementeraTalentsofts lösning för e-learning rekommenderar vi att ni kontaktar oss här för vidare information och hjälp om hur vi kan hjälpa ert företag på bästa vis.