Medarbetarengagemang är HR-utvecklingens kärna

Ladda ner PDF

I korthet

Transport
Bransch
14500
Anställda
15
Länder

Kontext

RATP Dev är ett dotterbolag till RATP-koncernen som finns i 15 länder med 80 dotterbolag i världen – i Europa, Afrika, Nordamerika, Asien och Mellanöstern. Företaget genererar 71 % av sin omsättning på internationella marknader tack vare storskaliga projekt som tunnelbana i Alger, bussnätverk i Austin, regionala järnvägar mellan Johannesburg och Pretoria samt turistbussar i Paris, London och New York. En av utmaningarna är att identifiera medarbetarnas kompetens och utveckla den för att underlätta rörlighet och skapa engagemang hos alla. Det är ett viktigt mål med tanke på att företaget vill fördubbla sin storlek före 2020.

Utmaningar

  • Skapa en databas i realtid för alla interna karriärvägar och kompetenser
  • Kompetensutveckling inom koncernen för att möta marknadens utveckling
  • Främja medarbetarnas engagemang och prestationer

Resultat

  • Homogenitet inom koncernen: gemensamma och standardiserade processer i hela världen
  • Förbättrat samarbete: informationen delas av alla HR-aktörer och ledningen
  • Optimalt engagemang: överensstämmelse bland användarna och en stärkt samhörighetskänsla

Våra Produkter

Mer information om de lösningar denna kund använder.

Perf&Comp

Performance & Competencies

Se mer

Talentsoft Performance & Competencies helps HR reshape employees' work experience around projects and continuous conversation, helping them fulfill their aspirations.

Se mer
Recruiting2

Recruiting

Se mer

Bring intelligence to your recruiting practices to maximize your hiring and onboarding success.

Se mer
Compensation

Compensation

Se mer

Enable your managers to make better decisions during the salary review process by enriching and providing objective indicators with information from all HR processes. Integrate any compensation policy to adapt your salary review process to your organization’s challenges.

Se mer
TalentReview

Talent Review

Se mer

Take advantage of a fully integrated Talent Review to automatically map talents and help HR managers match them with strategic opportunities.

Se mer
Vi kan nu dela information. Alla länder kan nu visa uppgifter om talanger i hela världen. Detta informationsutbyte främjar rörlighet och medarbetarnas engagemang.
Véronique Dru
Ansvarig för lön, internationell rörlighet och personalsystem — RATP Dev
Föregående utlåtande
PSB Industries
Stäng