PSB Industries driftsätter sitt personalsystem globalt

Ladda ner PDF

I korthet

Tillverkning
Bransch
2,500
Anställda
8
Länder

Kontext

För att stärka sin position som marknadsledare, lyfta fram kunskaper och värderingar samt öka den internationella närvaron utsåg PSB Industries år 2014 en ny personalchef för koncernen. Hennes uppgift är att ena teamen genom att ge dem en gemensam uppgift: att uppfylla medarbetarnas förväntningar om karriärhantering och utbildning.

Utmaningar

  • Utveckla nya kompetenser internt
  • Värdera förvärvad kunskap
  • Främja ansvar och engagemang hos medarbetarna

Resultat

  • Standardiserade HR-processer i alla länder
  • Tidsbesparing för HR-funktion, chefer och medarbetare
  • Kompetensidentifiering, karriärvägar och utbildningar
  • 85 % svarsgrad på utvärderingsformulär

Våra Produkter

Mer information om de lösningar denna kund använder.

TalentsoftHub

Hub

Se mer

Turn your talent management decisions into actions by relying on a unified and adaptable Core HR, no matter how decentralized your organization is.

Se mer
TraningManagement

Training

Se mer

All training and compliance management simplified into a single intuitive application, allowing HR to focus on strategic decisions and and on the employee experience.

Se mer
Perf&Comp

Performance & Competencies

Se mer

Talentsoft Performance & Competencies helps HR reshape employees' work experience around projects and continuous conversation, helping them fulfill their aspirations.

Se mer
TalentReview

Talent Review

Se mer

Take advantage of a fully integrated Talent Review to automatically map talents and help HR managers match them with strategic opportunities.

Se mer
Compensation

Compensation

Se mer

Enable your managers to make better decisions during the salary review process by enriching and providing objective indicators with information from all HR processes. Integrate any compensation policy to adapt your salary review process to your organization’s challenges.

Se mer
Vi kan nu identifiera nödvändiga kompetens- och utbildningsåtgärder, vilket hjälper oss att skapa företagsprogram och synergier samt hålla budgeten.
Clotilde Fourchet
Ansvarig för anställning och kompetenser — PSB Industries
Föregående utlåtande
Orange
Nästa utlåtande
RATP Dev
Stäng