En global Talent Management-lösning för Celio

I korthet

Mode
Bransch
4000
Anställda
60
Länder

Kontext

Tack vare Talentsoft kan Celios HR-chef följa intervjuer och utvärderingar via Talentsofts lösning. Det ger koncernen centraliserade uppgifter och tidsbesparing för HR-teamen.

Utmaningar

  • Standardisera hanteringen av prestation, kompetens och rekrytering i koncernen

Resultat

  • 99,5 % av utvärderingarna validerades
  • Konsoliderad rapportering
  • Gemensam karriärwebbplats för alla dotterbolag

Våra Produkter

Mer information om de lösningar denna kund använder.

Perf&Comp

Performance & Competencies

Se mer

Talentsoft Performance & Competencies helps HR reshape employees' work experience around projects and continuous conversation, helping them fulfill their aspirations.

Se mer
Recruiting2

Recruiting

Se mer

Bring intelligence to your recruiting practices to maximize your hiring and onboarding success.

Se mer
MyTalentsoft

My Talentsoft

Se mer

Design your employees' experience by continously connecting people with opportunities, all within one place.

Se mer
TalentReview

Talent Review

Se mer

Take advantage of a fully integrated Talent Review to automatically map talents and help HR managers match them with strategic opportunities.

Se mer
Efter att vi påbörjat vår upphandling valde vi Talentsoft tack vare flexibilitet och skalbarhet, vilket innebär att vi progressivt kan tillämpa lösningarna på olika HR-problem internationellt, oavsett om det handlar om rekrytering eller utvärdering av medarbetare. Det finns också en annan fördel: molnet säkerställer fullständig tillgänglighet för alla!
Audrey Delepierre
Talangansvarig, HR-chef — celio
Föregående utlåtande
Carglass France
Nästa utlåtande
Chantelle-koncernen
Stäng