Bourbon genomför en lyckad HR-ändring

Ladda ner PDF

I korthet

Olja och gas
Bransch
9000
Anställda
45
Länder

Kontext

Bourbon verkar inom sjöfart och erbjuder tjänster till olje- och gasriggar i hela världen. HR-ledningen har utvecklat en ny HR-strategi i samband med oljekrisen och omvandlingen av verksamhetssektorn.

Utmaningar

  • Underlätta hantering av mångkulturella team på internationell nivå
  • Digitalisera HR-funktioner för att nå så många som möjligt
  • Öppna informationsystemet för medarbetarna

Resultat

  • Förenklad hantering av HR-processer: smidigare rapportering, snabb åtkomst och en global bild av viktiga HR-uppgifter, analyser efter population och snabb identifiering av förbättringsmöjligheter
  • Större självständighet för teamen, en verklig garanti för HR-omvandlingens långsiktighet och framgång
  • Nöjda medarbetare tack vare en tydligare bild av kompetenser samt innovativa och digitala HR-tjänster anpassade efter en rörlig population

Våra Produkter

Mer information om de lösningar denna kund använder.

Perf&Comp

Performance & Competencies

Se mer

Talentsoft Performance & Competencies helps HR reshape employees' work experience around projects and continuous conversation, helping them fulfill their aspirations.

Se mer
TalentReview

Talent Review

Se mer

Take advantage of a fully integrated Talent Review to automatically map talents and help HR managers match them with strategic opportunities.

Se mer
TraningManagement

Training

Se mer

All training and compliance management simplified into a single intuitive application, allowing HR to focus on strategic decisions and and on the employee experience.

Se mer
Compensation

Compensation

Se mer

Enable your managers to make better decisions during the salary review process by enriching and providing objective indicators with information from all HR processes. Integrate any compensation policy to adapt your salary review process to your organization’s challenges.

Se mer
Talentsoft leder utvecklingen och trenderna inom HR. Vi uppskattar verkligen att de involverar kunderna i processen och produkten.
Janine Gustave
Funktionell HR-analys — Bourbon
Föregående utlåtande
Air France
Nästa utlåtande
Carglass France
Stäng