Talentsofts partners

Samarbeta i en lösning för Talent Management och Learning, som passar företag av alla storlekar.

Våra befintliga partners

Talentsoft samarbetar med duktiga specialister från flera olika branscher.

Reset filters
Med Talentsofts lösning kan vi centralisera informationen om alla medarbetare samt förenkla visning av data och beslutsfattande.
Luciana Lagioiosa
Konsult och HR-projektchef — HR Path
luciana
  • luciana

Gå med i vårt internationella partnernätverk

Stäng