Professional Services

Marknadens bästa projektupplevelse inom Talent Management.

Alla projekt anpassas individuellt efter kundens önskemål och projektbehov

Inspirerande lösningar, som inkluderar internationella- och lokala best practices inom HR

Digital projektteknik med HR-användingsfall och prototyper

Snabb implementering och enkel anpassning

Ett engagerat team

directeur de projet

Project Director

Ansvarig för Talentsoft Professional Services och övergripande projektledning

chef de projet

Project Manager

Din primära kontaktperson. Säkerställer den kontinuerliga projektledningen under implementeringen

consultant technique

Technical Consultant

Integrerar Talentsoft med din existerande IT-plattform

consultant fonctionnel

Functional Consultant

Expertkunskap inom den implementerade modulen. Ger rådgivning och konfigurerar lösningen så den passar just dina behov

3 projekttyper

Plug&Play

 • Standard konfiguration
 • Snabb implementering
 • Enkel systemarkitektur
 • Enkel projektplanering
plug and play
Vi uppskattade särskilt lyhördheten och kunskaperna om personalsystem hos Talentsofts team. Plug&Play-projektets metoder uppfyllde alla våra behov och förväntningar. Tack vare detta partnerskap har vi kunnat implementera modulerna Utbildning och Utvärdering på bara 6 månader vardera. Tack vare dessa framgångar inleder vi ett nytt samarbete, denna gång med fokus på modulen Rekrytering.
Virginie Grand
Chef för anställning — Institut Curie
picto adjust and play

Adjust&Play

 • Anpassad konfiguration
 • Anpassningsbara inställningar
 • Iterativ beslutsfattning
 • Agil metod
adjust and play
picto customize and play

Customize & Play

 • Total konfiguration
 • Skräddarsydd metod
 • Avancerad systemarkitektur
 • Projektledning med möjlighet för ledningsgrupp
adjust and play
Stäng