Utbildningschef

Ge medarbetarna en personlig och kontinuerlig inlärningsupplevelse.

Prata med oss!

Vi lyssnar på dig

Och vi skapar våra produkter för dig

Skapa personanpassade utbildningsprogram

Leverera och utöka innehållet på samma plats

Följ nyckeltalen och optimera utbildningsutbudet

Skapa enkelt personligt utbildningsinnehåll med Talentsoft LCMS: höj medarbetarnas kompetens genom en kombination av utbildning på plats och e-utbildning, certifieringar och coachning.

Pain 1

Med Talentsoft LMS kan du dela, utöka och få åtkomst till modulbaserade utbildningsprogram på en och samma plats.

Pain 2-OK

Optimera avkastningen på utbildningsinvesteringen tack vare djupgående analys av medarbetarnas prestationer. Mät tidsåtgång för varje utbildningsmodul, framsteg eller erhållna betyg och samkör dessa data med personalstrategier.

Pain 3

Och vi skapar våra produkter för dig

Uppmuntra samarbetsbaserat lärande

Utnyttja medarbetarnas expertis

Erbjud en kontinuerlig och unik lärandeupplevelse

Erbjud medarbetarna en helt samarbetsbaserad utbildningsplattform. Ursprungligt integrerade virtuella klassrum, deltagarinteraktion, social betygsättning ... uppmuntra ständig konversation med hjälp av kraftfulla verktyg för social inlärning.

Pain 4

Med mobilappen SkillCatch kan yrkesexperter inom organisationen enkelt dela med sig av kunskaper genom en innovativ videoutbildningsmetod och därmed snabba på kompetensutvecklingen.

Pain-5

Stärk varumärket som arbetsgivare och främja engagemang hos medarbetarna: anpassad grafik, direktåtkomst till utbildning via vår HR-svit, teknik med flerstöd (dator och mobilenheter), utformning och uppföljning av utbildningar offline ... Erbjud en optimal användarupplevelse anpassad till organisationens principer och arbetstakt.

Pain 6

Och vi skapar våra produkter för dig

Ge medarbetarna makten över sin utveckling

Strömlinjeforma och förenkla hanteringen av utbildningar

Ge medarbetarna möjlighet att lära sig på egen hand genom att ge dem tillgång till en utbildningskatalog ”på begäran” så att de enkelt kan analysera sina utvecklingsmöjligheter och med ett klick skicka förfrågningar till chefen.

Pain 7 bis

Nu behövs inte Excel-filerna längre. Med Talentsoft Utbildning förenklas alla administrationsprocesser: automatisk insamling av utbildningsförfrågningar, logistikhantering och uppföljning av budgeten i realtid.

Pain 8

Akta dig, du kan bli beroende!

Med Talentsoft LCMS kan vi genomföra våra ambitioner i en takt som följer produktionen med stora utbildningseffekter.
Axelle Regreny
Utbildningstekniker — Orange
Läs utlåtande
axelle
  • axelle

Vi gillar kommunikation

#Jagvillvetamer

Stäng