IT-ansvarig

Gör IT-hantering till kärnan i företagets strategi.

Prata med oss!

Vi lyssnar på dig.

Och vi skapar våra produkter för dig

Lagra data på närmare håll

Använd datacenter med hög säkerhet

Få tillbaka alla data när som helst

Lagra och skydda data i Europa och följ den nya dataskyddsförordningen.

Point1-Benefice1_v5

Använd marknadens högsta säkerhetsstandarder. En dubbel infrastruktur, erkända internationella certifieringar (ISO 27001 och ISAE 3402) och stränga autentiseringsmetoder optimerar säkerheten för dina data.

Point1-Benefice2

Talentsoft garanterar äganderätten till data och de kan när som helst återtas. Talentsoft tillhandahåller också alla användares personuppgifter och raderar dem från systemet på begäran.

Point1-Benefice3

Och vi skapar våra produkter för dig

Utnyttja en optimal servicenivå

Dra nytta av hög prestanda

Talentsoft erbjuder ett engagerat supportteam som talar flera språk och är HR-experter, som kan svara på alla frågor och garantera tjänstenivåavtal som håller marknadens högsta standarder.

Point2-Benefice4

Talentsoft är utformat för att garantera att HR-strategin genomförs på bästa sätt tack vare kontinuerlig support och lösningar som alltid är tillgängliga.

Point2-Benefice5

Och vi skapar våra produkter för dig

Optimera integrationen med din IT-infrastruktur

Skapa en smidigare användarupplevelse

Oavsett om det är via ett API eller en tvådimensionell datastruktur kan du anpassa integrationsmetoden till IT-strategin för att garantera överensstämmelse med den interna arkitekturen och ge medarbetarna en optimal användarupplevelse av Talentsoft.

Point3-Benefice6

Få åtkomst till Talentsoft-lösningen med vår säkra enkla inloggning (SSO). Talentsoft hjälper dig att välja den bäst anpassade autentiseringsmetoden (t.ex. LDAP eller biometri) eller tillhandahåller en SSO-infrastruktur.

Point3-Benefice7

Akta dig, du kan bli beroende!

Vår verksamhet inom försvarssektorn kräver synnerligen hög IT-säkerhet. Talentsoft har kunnat uppfylla våra behov beträffande tillförlitlig lagring, skydd av kandidaternas uppgifter och en säker lösning som vi har åtkomst till via våra arbetsstationer.
Cécile Giraud
Personal- och karriärchef — Dassault Aviation
Läs utlåtande
cecile-giraud
  • cecile-giraud

Vi gillar kommunikation.

#Jagvillvetamer

Stäng