HR-chef

Sätt talangerna i främsta rummet! Erbjud dem den bästa arbetsupplevelsen.

Prata med oss!

Vi lyssnar på dig

Och vi skapar våra produkter för dig

Strukturera aktuella och framtida bibliotek

Identifiera nyckelkompetenser

Satsa på en samarbetsbaserad bedömning av prestationer och kompetenser

Dra nytta av ett användarvänligt gränssnitt för att definiera befattningar i ett bibliotek med N-nivåer. Identifiera kompetensgap och utarbeta rekryterings- och utbildningsprogram utifrån dem.

HR manager benefice 1

Definiera nyckelkompetenser för varje befattning och jämför befintliga och förväntade kompetenser. Utnyttja dessa analyser för att skapa lämpliga åtgärdsplaner och minska gapen.

HR Manager - Benefice 2

Omvandla årliga utvecklingssamtal till kontinuerlig och samarbetsbaserad utvärdering av prestationer och kompetenser. Öka utvecklingssamtalens objektivitet genom 360-gradersbedömningar där alla får ge kompetensåterkoppling tillsammans med social feedback och dessutom med möjlighet att utvärdera chefer.

HR manager Benefice 3

Och vi skapar våra produkter för dig

Kartlägg talangerna

Erbjud riktade utbildningsåtgärder

Skapa lojalitet hos talangerna

Utnyttja alla HR-processer för att identifiera nyckeltalanger. Talanganalys hjälper dig att utarbeta utvecklingsplaner tack vare integrerade verktyg för beslutstöd.

HR manager Benefice 4

Utnyttja det enda verktyget som kombinerar utbildningens tre huvuddelar: innehållsutformning, riktad resursfördelning och administration av utbildningen. Engagera även deltagarna genom användargenererat innehåll på SkillCatch.

HR manager Benefice 5

Erbjud talangerna möjligheter genom att informera om karriärvägar och kommande befattningar. Samla in och hantera önskemål om rörlighet och matcha dem med organisationens mål.

HR Manager Benefice 6

Och vi skapar våra produkter för dig

Vägled cheferna genom beslutsfattandet

Stöd cheferna vid lönerevisioner

Stärk utbytet mellan chefer och HR-funktionen.

Med Mitt Talentsoft kan du anpassa chefernas åtkomst så att de får tillgång till särskilda innehåll och processer. Ge dem en global översikt av teamet samtidigt som de får detaljerad information om varje medarbetares karriär.

HR manager benefice 7

Underlätta chefernas lönerevisioner genom en intuitiv revisionsmatris och integrerade verktyg för beslutstöd

HR manager Benefice 8

Informera cheferna om HR-riktlinjer på ett transparent sätt. Involvera dem i varje steg av strategin: från utveckling av medarbetare till talanganalys.

HR manager benefice 9

Akta dig, du kan bli beroende!

Vi kan nu dela information. Alla länder kan nu visa uppgifter om talanger i hela världen. Detta informationsutbyte främjar rörlighet och medarbetarnas engagemang.
Véronique Dru
Ansvarig för lön, internationell rörlighet och personalsystem — RATP Dev
Läs utlåtande
veronique
  • veronique

Vi gillar kommunikation

#Jagvillvetamer

Stäng