Talentsoft: den snabbast växande HR-systemleverantören i Herbert Nathans rapport

01/04/2019

I sina senaste rapporter delar det oberoende analysföretaget Herbert Nathan med sig av en översikt över HR-system och HR-systemleverantörer i Sverige och Norge och analyserar hur ny teknik påverkar marknaden. En av de viktigaste iakttagelserna i rapporterna är att marknaden för HR-system är starkt internationell numera och att den inte bara involverar lokala leverantörer utan även internationella leverantörer.

Herbert Nathan analyserar Talentsoft för första gången och placerar företaget som en av de ledande och snabbast växande europeiska leverantörerna.

Talentsoft är den europeiska leverantör som har växt snabbast de senaste åren och fått många kunder på kort tid. Talentsoft har investerat och investerar fortfarande stort för att kunna erbjuda en komplett lösning som omfattar alla processer från rekrytering till avslut. Vi kan tveklöst säga att Talentsoft har blivit en nagel i ögat på de största internationella leverantörerna i Sverige”, berättar Jonas Andersson, VD på HerbertNathan Sverige.

Talentsoft har nu nästan 60 kunder i Norden, bl.a. Rusta, Ahlsell, Cramo, Kiwa Inspecta, Toyota Material Handling och Bunker Holding.

Talentsoft har arbetat med att etablera sig i Norden i fyra år nu. Att vara den snabbast växande europeiska säljaren i Norden visar på vår förmåga att kunna erbjuda en välanpassad lösning för lokala företag”, berättar Allan Nygaard som är Talentsofts Nordic Regional Director.

Talentsoft investerar kontinuerligt i sin produktutveckling för att anpassa sig bättre efter kundernas behov och de lokala bestämmelserna. Talentsoft Hub är en av Talentsofts senaste innovationer som ligger i linje med HR-trenden att betrakta HR-systemet som ett primärt system där alla medarbetarnas uppgifter centraliseras.

Vi ser ett tydligt intresse för vår Talentsoft Hub-produkt. Flexibiliteten i produkten ger organisationer möjlighet att konfigurera systemet som ett Core HR-system med ett primärt och ett sekundärt system för att progressivt migrera primärdataset från lönehantering till talanghantering. Det nya systemet ger ett snabbt tid-till-värde, berättar Allan Nygaard

***

Om Herbert Nathan

HerbertNathan & Co. är marknadsledande i Norden inom rådgivning om affärssystem (ERP) och affärssystemsprojekt. Devoteam och HerbertNathan & Co. gick samman 2016 med målet att bli ett ledande, oberoende konsultföretag inom den digitala affärssystemutvecklingen i Skandinavien. 
 
HerbertNathan & Co:s strategi tillsammans med Devoteam är att bli det ledande företaget med kunskap inom affärssystem. 
 
Förutom vår konsultverksamhet publicerar vi även rapporter om affärssystem, däribland ERP-system, HR-system, CRM-system och business intelligence (BI). HerbertNathan & Co. arrangerar också konferenser om affärssystem i Sverige, Danmark och Norge.