Talentsoft avslöjar senaste innovationerna

13/06/2018

Talentsoft återuppfinner medarbetarupplevelsen

Under Talentsofts årliga användarkonferens presenterade företaget sina senaste innovationer, som är utvecklade med syfte att förändra sättet människor arbetar på.

I takt med att ekonomier förbättras och konkurrensen ökar på arbetsmarknaderna inser företag runt om i världen att en engagerad arbetskraft är den största konkurrensfördelen. En positiv medarbetarupplevelse uppmuntrar till större engagemang, högre produktivitet och mer innovation – viktiga faktorer för alla företag. Mot bakgrund av detta har Talentsoft fördubblat sina ansträngningar att skapa innovativa verktyg som inte bara är intuitiva, utan även gör det möjligt för HR att erbjuda en optimal medarbetarupplevelse, som är anpassad till organisationens affärsstrategi.

Under Talentsofts årliga användarkonferens, Club Talentsoft, som hölls i Amsterdam den 12 – 13 juni, presenterade företaget ett brett utbud av verktyg avsedda att återuppfinna medarbetarupplevelsen. Dessa verktyg inkluderar: flexibla prestationsutvärderingar, berikade on-demand-utbildningsprogram och analysdriven core HR-programvara.

Flexibla prestationsutvärderingar: OKR-metoden

De årliga utvärderingarna har länge varit en del av arbetslivet, men användningen av dem har ofta ifrågasatts under de senaste åren. Många företag har upphört med årliga utvärderingar och istället infört flexibla, kontinuerliga feedback-program, som säkerställer att medarbetarna och deras chefer har regelbundna samtal kring både prestationer och personlig utveckling. ”Företag justerar sina planer med några månaders mellanrum, så vad är poängen med att binda en medarbetare till årliga mål, som oundvikligen kommer att förlora sin relevans?”, frågar Alexandre Pachulski, Chief Product Officer och en av Talentsofts grundare. ”Medarbetare bidrar mer till företaget, och trivs bättre med sitt arbete, när de snabbt kan ändra sina mål i enlighet med affärsbehovens förändringar.”

Talentsoft har omstrukturerat sin plattform till att bli mer flexibel än någonsin, och har även inkluderat en dashboard för prestationsövervakning, som är baserat på Objectives and Key Results (OKR)-metodik. Feedbacken är mer datadriven för chefer och mer åtgärdsinriktad för medarbetare. Genom att använda Talentsofts nya dashboard för prestationsövervakning – som kompletterar social feedback och befintliga 360° bedömningsfunktioner – kan medarbetare och chefer föra kontinuerliga samtal kring sina respektive behov, och justera sina mål i enlighet med eventuella förändringar av affärsmålen.

”Frihet och flexibilitet är centrala faktorer bakom en positiv medarbetarupplevelse, och vi har byggt våra verktyg för att stödja detta. Tack vare regelbunden objektiv övervakning kan medarbetarna veta exakt hur det går får dem, justera sina mål i enlighet med affärsbehoven och få användbar feedback från sina chefer och kollegor varje steg på vägen. Detta gör det möjligt för dem att känna sig mer motiverade, vilket i sin tur förbättrar deras prestationer”, säger Pachulski.

 

Utbildning on-demand för sann medarbetarautonomi

Arbetskraften behöver skifta paradigm dagligen, och ingen vet bättre än medarbetarna själva vilka utbildningsprogram som är nödvändiga vid en given tidpunkt. Med Talentsofts omarbetade utbildningskatalog och LMS-mobilapplikation kan medarbetarna, oavsett när och var, inhämta information om vilken utbildning de behöver. Medarbetarna behöver inte längre genomgå en lång godkännandecykel. De kan helt enkelt logga in och få tillgång till de utbildningsprogram som de, baserat på sina behov, upplever är mest relevanta.

Som konsumenter har vi vant oss vid att använda kollegiala utvärderingar och rekommendationer som vägledning för vår konsumtion.”, säger Jerome Bruet, VP Learning på Talentsoft, ”Vi tillämpar samma metodik vid personalutbildning, inklusive på mobila enheter.

I likhet med plattformar för direktuppspelning on-demand, som ex. Netflix och YouTube, föreslår Talentsofts utbildningskatalog innehåll som matchar medarbetares behov och intresseområden. Samtidigt kommer den att hjälpa chefer och HR-chefer att identifiera trender och förutse framtida utbildningsbehov. ”Vi har alltid varit stolta över vår förmåga att blanda personlig utbildning, virtuella klassrum och moduler för e-learning, men tack vare våra nya insatser för att stödja mobil utbildning on-demand, både online och offline, kommer medarbetarna att nå hittills oöverträffade nivåer av autonomi i sitt arbete. Vi ser verkligen fram emot att se hur våra kunder utnyttjar dessa nya verktyg för att skapa ännu bättre upplevelser för sina anställda”, avslutar Bruet.

 

Att göra data till HR:s centrum

Förbättring av utvärderingsprocesserna och att skapa en kultur av kontinuerlig inlärning är användbart, men deras värde kan förstärkas ytterligare om HR har tillgång till de statistiska data som är nödvändiga för justering och förbättring av sina processer. Talentsofts Talentsoft Hub och Core HR-verktyg gör det möjligt för HR-chefer att använda en datadriven strategi för att säkerställa att deras initiativ får maximal effekt och bidrar till en bättre medarbetarupplevelse.

Core HR ses ofta som ett uteslutande administrativt verktyg, men det är mycket mer än så,” säger Laure Pourageaud, Talentsofts Chief People Experience Officer. ”Vi har använt den kunskap Core HR och Talentsoft Hub tillhandahåller för att skapa en mer fullständig bild av medarbetarens resa, och vi använder data för att fatta mer välgrundade beslut. Denna programvara har varit mycket mer än bara administrativ, den har varit en ovärderlig dataresurs, som har hjälpt oss skapa en bättre arbetsplats för våra medarbetare.

Förutom att förse HR med användbara data bidrar Talentsoft Hub till att effektivisera medarbetarupplevelsen generellt. Med bara ett klick med musen har alla medarbetare tillgång till omfattande och övergripande filhantering, onboarding, avtalsgranskning och mycket annat. ”Genom att minska överdriven byråkrati får våra medarbetare mer tid till att fokusera på de mer intressanta delarna av sina arbeten. Dessutom säkerställer den automatisering och de kunskaper vi drar nytta av på HR-sidan att vi kan erbjuda alla våra enskilda medarbetare unika upplevelser”, menar Pourageaud.

Talentsoft Hub lanserades i januari 2017, och har redan utökats med ett stort antal nya funktioner för omfattande och övergripande hantering av medarbetarfiler – från onboarding och hälsokontroller till utarbetande av anställningsavtal och hantering av e-signaturer, tack vare inbyggda integrerade verktyg från Connective.

Talentsoft meddelade också att de utvecklar en ny mobilapp som ska förbättra samarbetet mellan medarbetarna. En av de viktigaste funktionerna i appen är en företags-chatbot, som kommer att möjliggöra meningsfulla diskussioner baserat på relevanta affärselement. Mer information om detta kommer att presenteras under de kommande månaderna.