Club Talentsoft: viktiga tillkännagivanden i korthet

04/07/2018

Club Talentsoft 2018: Talentsoft avslöjar Talentsoft Award-vinnare och tillkännager strategiska partners

Talentsoft sammankallade 600 deltagare från 30 olika länder till den första internationella upplagan av deras årliga konferens, som hölls i Amsterdam, för en tvådagars diskussion kring medarbetarupplevelser.

Den 12 – 13 juni deltog 600 deltagare från 30 olika länder samt 50 talare och HR-experter i Talentsofts årliga konferens. HR-experter, utbildare, specialister inom HRIS och företagsprogram, HR-strategikonsulter och uppstartare samlades för att lära sig, inspireras och utbyta erfarenheter och kunskaper.

I år fokuserade konferensen på medarbetarupplevelse och innehöll inspirerande inledningstal, presentationer av Talentsofts senaste produktinnovationer och tillkännagivanden av nya partnerskap. Ett stort antal europeiska företag och organisationer, inklusive Microsoft, Toyota Material Handling Europa och OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), delade med sig av sina visioner kring medarbetarupplevelse under en HRD-paneldiskussion.

Återuppfinna medarbetarupplevelsen

Under konferensen gjordes en komplett analys av arbetsplatsupplevelser, från kandidat-, till medarbetar-, till inlärningsupplevelse; ämnen som också diskuterades utifrån ett artificiellt intelligens- och designtänkande perspektiv.

Skapa en miljö som gynnar tillväxt, samarbete och tillit” – detta är enligt Alexandre Thomas, Business Design Director på Fjord (Accenture) en nyckelstrategi när medarbetarupplevelse och engagemang ska förbättras. ”Vem vi är är lika viktigt som vad vi gör. Vår huvuduppgift är att stötta medarbetarna till att känna sig delaktiga i organisationen”, förklarade han. Företag måste förbereda sig inför framtiden med sina medarbetare, och därvid ta hänsyn till deras personliga ambitioner. För att uppnå detta måste HR-funktioner genomgå en genomgripande förändring. HR-personal kan inte längre positioneras som personalchefer, utan snarare som utformare av medarbetarupplevelse.

Inma Martinez, Data Scientist och Partner på Deep Science Venture och Alexandre Pachulski, Chief Product Officer på Talentsoft diskuterade båda ämnet artificiell intelligens, och fokuserade på de möjligheter den innebär för medarbetarna. Om AI används på rätt sätt kan den ge oss alla den hjälp vi behöver. ”Maskiner kommer att arbeta med oss, eftersom vi människor är bra på vissa saker, precis som de är på andra”, menar Inma Martinez. Lika optimistisk var Alexandre Pachulski, och tillade: ”AI kommer att hjälpa oss skapa betydligt mer möjligheter än någonsin att vara mer kreativa i vår yrkesutövning.

Produktinnovationer och nya partnerskap

Talentsoft presenterade en exklusiv förhandsvisning av sina senaste produktinnovationer och sin agenda för de kommande månaderna. Programvaruleverantören presenterade en rad nya funktioner vars syfte är att öka medarbetarnas självständighet och engagemang med hjälp av verktyg, som gör det möjligt för dem att hitta den perfekta balansen mellan sina kunskaper, sina personliga ambitioner och företagets behov.

Innovationerna inkluderar en mobilapp för medarbetare. Syftet med denna app är att uppmuntra kontinuerlig konversation, och white label-integrationen av Hunterz, som är en mobil lösning för spelifiering av hänvisningstrafik.

Club Talentsoft 2018 tillkännagav också ett strategiskt partnerskap med RAET, en ledande leverantör av lönesystem och med över 10 000 kunder i Nederländerna. Integrationen av de två lösningarna kommer att ge internationella företag en enhetlig medarbetarupplevelse, från Core HR och lönesystem till rekrytering, kompetenshantering och inlärande. Partnerskapet är resultatet av en gemensam ambition att möta marknadens förväntningar på integrerade lösningar som följer nationell och europeisk lagstiftning.

Talentsoft Awards & Startup Accelerator Program

Talentsoft Awards, som sponsrades av Microsoft, belönade tre organisationer som visat en stark ambition att lösa sina HR-utmaningar och uppnå konkurrenskraftiga resultat. Juryn, som bestod av 2017 års vinnare (Geodis, Linkbyt, Monoprix, Proximus och SNCF), medlemmar av Talentsofts ekosystem (Microsoft och Broadbean), och Talentsofts tre grundare belönade tre organisationer.

Project Leader-priset, som är avsett för det HR-team som stått för djupast processomvandling och haft störst påverkan på sitt företags digitala omvandling, tilldelades Carglass Spain, den ledande aktören på marknaden för reparation och ersättning av fordonsglas, för deras projekt för omvandling av inlärning.

Det huvudsakliga syftet med detta projekt var att med ny teknik erbjuda Carglass Spains 1 250 medarbetare – spridda över 220 center – bredare utbildningsmöjligheter. Carglass @cademy gör det möjligt för hela arbetsstyrkan att samtidigt få tillgång till all tillgänglig inlärning.

Inom loppet av 5 år fyrdubblade vi antalet tillgängliga inlärningsprogram på vår LMS! Talentsofts multimodala inlärningsmetod ger oss också möjlighet att nå fler inlärare. Exempelvis har över 80 % av våra spanska medarbetare genomgått en online-utbildning”, säger Eva Figueras, Training & Development Manager och Cristina Miranda Gutierrez, Training & Development Technician på Carglass Spain.

Bunker Holding Group, världsledande inom inköp, försäljning och leverans av bränsle för sjötransporter, och med 630 medarbetare i 28 länder, tilldelades priset Community Most Valuable Player. Detta pris uppmärksammar HR-teams förtroende och engagemang i Talentsofts kundgemenskap. Bunker Holding fungerar som en riktig partner genom att dagligen bidra till utvecklingen av Talentsoft-plattformen till att bättre tillgodose allmänna HR-behov.

Vår största tillgång är att vi är en del av denna internationella HR-gemenskap, som gör oss starkare genom att ge oss ett forum att dela med oss av idéer, innovationer, design och bästa praxis i. Vi delar Talentsofts värderingar, och detta pris motiverar oss verkligen att bidra till utveckling och förbättring av HR-verktyg och -processer”, förklarade Alexander A. Jaffe, Group Director, HR & Communications, Bunker Holding.

logo Groupe SOS

GROUPE SOS, europeisk ledare inom den sociala ekonomisektorn, tilldelades Changer Award-priset som ett erkännande av deras intraprenörsprogram. Programmet implementerades i oktober 2017 för koncernens 17 000 anställda, och syftar till att uppmuntra innovation, identifiera talang och driva på intern omvandling. Flera initiativ presenterades snabbt och fick stöd från GROUPE SOS. Initiativen inkluderade en etisk och solidarisk restaurang, ett miljövänligt klädmärke och en stödtjänst för sjukhuspatienter med låg inkomst.

Intraprenörskapsprogrammet visade sig vara framgångsrikt och uppskattat av våra medarbetare. Förutom allt bakgrundsarbete vi utförde med våra ledarskapsteam använde vi Talentsoft-plattformen för kommunikation kring programmet för att göra det möjligt för medarbetarna att presentera sina projekt och dela med sig av GROUPE SOS entreprenörskultur”, förklarade Jérôme Bouron, HRD och Marine Riotte, Talent and Careers Manager, GROUPE SOS.

På Talentsoft Awards-ceremonin presenterades även vinnarna av Talentsofts Startup Accelerator Program. Programmet lanserades i början av 2018 av Talentsoft, med hjälp av Lab RH (gemensamt laboratorium för aktörer inom HR-innovation). Det syftar till att stödja franska HR-uppstartsföretag i sin internationella expansion. Av de flera hundra uppstartsföretag som utgör Lab RH tilldelades fyra ett pris: AssessFirst (prediktiv rekrytering), EveryCheck (CV- och referensverifiering), Visiotalent (videointervjuer) och ZestMeUp (engagemangsmätning). Under sex månader fick dessa blomstrande organisationer stöd av Talentsoft i marknadsföring och affärsstrategi, och fick chansen att bli en del av Partner Village på Club Talentsoft 2018.

 

”Denna första internationella Club Talentsoft bekräftade att vi med er delar ett unikt partnerskap av det slaget som gör det möjligt för alla att aktivt bidra till att förbättra våra produkter och lansera nya. Den medarbetarupplevelse och de kontinuerliga samtal vi uppmuntrar till inom företag är något även vi själva förespråkar i våra kundrelationer. Vår nylanserade kundgemenskap syftar till just detta: Medlemmar kan bidra till gemenskapen genom att starta samtal, lägga fram idéer och rösta för nya funktioner”, förklarar Jean-Stéphane Arcis, Talentsofts VD och medgrundare.