Talanganlys – utvärdera och utveckla befintlig talang i ert företag

I ett välfungerande företag är det viktigt för ledningen att ha en god översikt över den befintliga kunskapen i företaget för att enkelt kunna ändra resurser vid behov. Tidigare har detta varit en tung, administrativ uppgift för ett företags HR-team, som ofta har mynnat ut i en långsam process, olämpad att fungera i dagens konstant skiftande marknad. Idag har HR-arbetet mer än någonsin behov för extra hjälp att träda in i den digitala åldern. Just detta har vi på Talentsoft haft i åtanke vid utvecklingen av vårt HRM-verktyg.

Ett verktyg, flera viktiga funktioner vid genomförande av en utförlig Talanganalys

Talentsoft har utvecklat ett HRM-system som är skapat för att kunna passa alla slags företag, oavsett geografisk placering och storlek. Vi har därför byggt en plattform som kan tillgodose och samtidigt förenkla de mest basala HR-elementen för mindre företag som ännu inte har utvecklats till en stor, komplex organisation. På samma gång förser vi även de funktioner som stora, multifaciterade företag kan tänkas behöva för att optimalt kunna hantera sin personal och kunskapsplanering. Ni har möjlighet att välja vår fullständiga lösning, eller de moduler från vår mångsidiga cloud-baserade lösning som passar ert företag bäst.

Talanganalys är ofta en aspekt som mindre företag inte behöver tänka på, då intern mobilitet och flexibilitet är enklare att hantera ju mindre ett företag är. Ett större företag kan däremot ha hundra- eller tusentals anställda och inom en mängd olika avdelningar. För att på bästa sätt optimera företaget och dess befintliga resurser behöver ledningen ha en god överblick över vilken kunskap som faktiskt finns i företaget, men med många anställda kan detta innebära ett stort administrativt arbete för HR-avdelningen.

Uppnå era mål snabbare med en effektiviserad process för talanganalys som skapar synergi

Genom implementering av Talentsofts lösning kan er företagsledning enkelt få överblick över den individuella kunskapen hos medarbetare för att styra resurser dit de behövs. Genom automatiserad rapportering hålls systemet uppdaterat när medarbetare till exempel får vidareutbildning eller efterfrågar ny kunskap för att kunna tackla problem eller arbetsuppgifter. Detta hjälper större organisationer att lättare uppnå de mål som eftersträvas, samtidigt som synergieffekter skapas vilket kan generera positiva effekter långt utanför det dagliga arbetet.

Vill ni veta mer om Talentsofts HRM-system och hur vi kan hjälpa just ert företag så kan ni kontakta oss här,så återkommer vi till er med den information ni önskar.