Gör medarbetarsamtalen mer produktiva med hjälp av Talentsoft

Ett medarbetarsamtal har i huvudsak två primära syften, att låta två motsatta tankebanor mötas och skapa en dialog, samt att undersöka om det finns möjlighet till förbättring från bådas sida. Det ger ledningen en chans att få in värdefull information om hur den dagliga verksamheten sköts, samt huruvida det finns eventuella kunskapsluckor i olika aspekter av företaget och hur det i så fall kan förbättras. De anställda får möjlighet att göra sin röst hörd, där åsikter, tankar och känslor får ett forum att bli hörda och diskuterade, vilket öppnar upp till möjlighet till förändring eller förbättring. Resultatet av dessa samtal kan till exempel leda till organisatoriska förändringar, där till exempel arbetsmiljö eller kompetensutveckling får ett större fokus.

Med Talentsofts mångfacetterade plattform kan företag, oavsett storlek, dra nytta av utvecklingsfördelar inom hela HR-kedjan. Lösningen låter ert företag få full kontroll över utvecklingssamtal för medarbetare, samt att finna utvecklingsmöjligheter för vidare intern mobilitet inom andra delar av företaget. Verktyget möjliggör för både medarbetare och chefer att mötas i en dialog för att upptäcka eventuella problem eller möjligheter inom företaget. På ett lättillgängligt sätt tillåts befintlig kunskap inom företaget att mötas, vilket kan resultera i givande diskussioner. På så sätt kan kunskap tvecklas, vilket främjar både medarbetare och chefer att vara delaktiga i företagets ständiga jakt på förbättring.

Utforma ert företags utvecklingssamtal för att främja talang- och kunskapsutveckling

Talentsofts verktyg för samtal mellan anställda och ledare skapar en lättöverskådlig digital bank över interna kunskaper och tankar som lätt kan skräddarsys för att möta företagets behov.  Verktyget underlättar och förenklar det administrativa HR-arbetet, samtidigt som det garanterar att företaget skapar och upprätthåller hög standard för en företagskultur i konstant utveckling. Genom den interna dialogen kan de anställdas tillfredställelse angående arbetsuppgifter och personlig utveckling noga dokumenteras så eventuella kunskapsluckor ska kunna besvaras i bästa möjliga mån. Talentsofts verktyg kan därför hjälpa ledningen att hitta aspekter där kompetensutveckling är nyckeln för att hålla medarbetare nöjda, samtidigt som man tillåter för intern mobilitet.
 
En digitalisering av företagets pu-samtal syftar till att skapa en bättre översikt över områden där både ledning och medarbetare kan skapa synergi. Verktyget tillåter företag av olika storlek, oavsett var de är lokaliserade, att bygga en plattform där anställda och chefer kan interagera med varandra i varje del av medarbetarsamtalets olika steg.
 
Genom att skapa en centraliserad kunskapsdatabas med Talentsofts användarvänliga och intuitiva verktyg, tillåts ledningen att tidigt upptäcka och belöna kompetenta medarbetare som kan använda sin talang och kunskap i syfte att förbättra aspekter av företaget. Genom dessa fördelar tillåts inte bara de anställda att bli belönade för sin kompetens, utan företaget kan även spara resurser genom att hitta talanger internt, och på så sätt reducera extern rekrytering med allt vad det innebär av resurser och tid. Komplettera lösningen med Talentsofts rekryteringsverktyg för att göra rekryteringen till en snabb och lönsam upplevelse.