Talent Management är en oumbärlig grund att bygga en långsiktig strategi på

Talent Management är per definition ett optimalt tillvägagångssätt för företag att hantera sitt humankaptial för att uppnå sina mål. Vare sig det handlar om finansiella eller strukturella mål, är det viktigt att företag kan placera rätt kunskap på rätt plats. Företag måste vara beredda att snabbt svara på förändrade behov på en aldrig stillastående marknad, och en proaktiv strategi för bemanningsplanering, som kan förutse och svara på framtida marknadskrav, är då att föredra. Detta område kan delas upp i två delar:

Talent Management för extern- och intern rekrytering

Genom att identifiera talanger och expertis inom olika områden kan företag, vare sig det gäller intern eller extern talang, optimera sina personalbehov och placera rätt person på rätt position. Talentsoft erbjuder ett interaktivt verktyg som hjälper företagslednigen vid rekrytering att se var och vad de har störst behov av nya rekryter. Talentsofts verktyg underlättar administrativt arbete för er HR-avdelning och ger även rekryteringsansvariga en bättre överblick över de framtida behov som ska ses över.

Talent Management för nuvarande anställda

Även när företag har placerat rätt person på rätt position krävs kontinuerlig kunskaps- och talangutveckling för att bevara det försprång och proaktivitet som krävs för att kunna agera på skiftande marknadsbehov. Därför har vi på Talentsoft implementerat en plattform för vidareutbildning av personal i vår HRM-lösning. Genom att företagsledning och medarbetare för en kontinuerlig dialog mellan sig i verktyget kan potentiella kunskapsluckor enkelt korrigeras och därmed skapa bättre synergi och produktivitet inom företaget.

För mer information om hur Talentsoft kan hjälpa just ert företag med kunskaps- och talangutveckling såväl som rekryteringsbehov, kontakta oss här för vidare information.