Onboarding: Lyckad och välorganiserad introduktion av de nyanställda

En lyckad onboarding av dina nyanställda har chansen att direkt ge dem en positiv bild av företaget, vilket sedan ofta avspeglar sig i deras motivation och produktivitet. Ju snabbare de nyanställda uppnår sin fulla potential, desto mer lönsam blir också företagets anställningsprocess. Därför bör denna process förberedas och planeras väl för att maximera företagets resurser.

Att ha en checklista på plats för alla processer omkring introduktion av nyanställda, även kallat Onboarding, hjälper personalansvariga att hålla sig till en effektiv och fullständig introduktionsprocess. Processen bör följas upp och utvärderas för att komma fram till vad som har fungerat, och vart det finns plats till framtida förbättringar. Talentsofts lösning hjälper företag i onboardingprocessen, och vägleder de olika rollerna genom den första tiden. Vår lösning bidrar därmed till ett positivt första intryck, vilket kan vara avgörande för de nyanställdas trivsel.

Skräddarsydd lösning för ditt företags anställningsprocess

Varje företag är unikt, därför skräddarsyr Talentsoft HRM-system så det passar just din onboardingprocess och dina anställda. Om de nyanställda från början har en klar och korrekt bild av de uppgifter och företagskultur som väntar dem på den nya arbetsplatsen, istället för att missförstånd uppstår, ökar retentionen. En unik anställningsprocess hjälper att få de nyanställda med på resan redan från början, och främjar kommunikationen mellan medarbetare, HR-personal och chefer.

Att ha alla tillgängliga uppgifter på samma ställe underlättar enormt för den nyanställda att finna sig tillrätta och sparar mycket tid för personalansvariga. Talentsofts lösning gör det lätt att hålla reda på all information som både medarbetare, HR och chefer kan tänkas ha nytta av både i början av anställningen och på lång sikt. Det ger även möjligehter att följa upp hur medarbetarnas prestation och trivsel på företaget utvecklar sig med tiden.