Performance Management – Vikten av att belöna medarbetare för sina prestationer

I ett allt mer globaliserat samhäller är fler och fler företag med i kampen om de allra främsta talangerna inom sina respektive områden. Det har därför blivit betydande för företag att skapa och erbjuda en attraktiv företagskultur där medarbetare trivs och känner sig trygga, men även lika viktigt att finna och belöna medarbetare för god prestation. Detta är numera en integral del i en optimerad organisation i skapandet av en företagskultur där anställda känner sig sedda och belönade av ledningen.

På den här grunden har Talentsoft utvecklat ett system som snabbt och enkelt kan hålla öga på medarbetares prestationer, och därigenom belöna de som tillför extra värde till företagets produktportfolio. Genom att använda ett smidigt digitalt verktyg som samlar all information på ett och samma ställe och samtidigt underlättar både överblick och rapportering, kan ledning enkelt identifiera och belöna anställda som presterar över sina förväntade mål.

Performance Reviews – Ett av många verktyg en som skapar dialog mellan ledning och anställda

Talentsoft fokuserar primärt på en användbar digital plattform som samlar all information om medarbetare, men vi har inte glömt bort vikten av givande, personliga utvecklingssamtal samtal. Vid ett utvecklingssamtal syftar dialogen främst på att låta båda parter känna sig hörda i skapandet av ett forum där eventuella problem och möjligheter kan diskuteras. Under ett utvecklingssamtal kan båda parter gemensamt ta del av den data som Talentsoft genererar, och på så sätt lättare identifiera prestationen hos de anställda. Anser ledningen att den anställde har presterat utöver förväntan kan utvecklingssamtalet vara ett perfekt tillfälle att visa uppskattning för den anställde.

Performance Appraisal – Mer än bara siffror

Som synes finns det många anledningar till att mäta, analysera och premiera anställdas prestationer. På Talentsoft tar vi detta på allvar och har därför gjort det till en central del i vårt system för att uppfylla företags HR-behov. Genom att samla data om anställdas satta mål och faktiska prestationer på ett centralt ställe och därigenom facilitera en dialog, så underlättas även HR-avdelningens administrativa arbete. Talentsoft vill kunna erbjuda alla slags företag de många fördelarna med att hålla god överblick på de interna resurserna.