Ett löneprogram för alla era HR-behov

Den årliga lönerevisionen och individuella lönesättningar är ofta tidskrävande processer då de för med sig insamling, analys och utvärdering av stora mängder data, både gällande företagets ekonomi och den enskilda medarbetarens prestation. Talentsoft har därför utvecklat ett lönehanteringssystem som möjliggör för enkel och snabb visualisering av budgeter, ge lönesättande chefer all behövlig information för genomföring av lönehöjningar, samt övervakning av efterföljande av företagets kompensationspolicy. Genom att utvärdera lönesättningens faktiska ekonomiska effekt på medarbetarnas prestation såväl som på företagets utveckling, kan företagsledningen genomföra korrigeringar enkelt och snabbt om så behövs.

Talentsofts löneprogram är ett fördelaktigt verktyg för er lönehantering

  • Talentsofts lönerevisionssystem är utvecklat för att kunna anpassas till ert företags hanteringsregler, och information om budgetstrukturen skräddarsys just för ert företag.
  • Använd alla kompensationskomponenter, så som grundlöner och bonusar, för att få fram exakt och korrekt data för varje tillfälle.
  • Se till att företagets lönepolicy följs genom att få motta automatiska meddelanden notifikationer när någon bryter mot den.
  • När budgeter överskrids, skickar lönesystemet ut en varning.
  • För internationellt agerande  verksamma företag kan Talentsofts löneprogram hantera flera valutor i realtid.

Ett intuitivt lönerevisionssystem

Talentsofts löneprogram använder sig av ett intuitivt gränssnitt, vilket gör det enkelt att finna den information som behövs vid tillfället och hålla överblick över alla budgeter. För de individuella medarbetarna finns kompensationsprofiler och översiktssidor för att individanpassa lönesättning, bland annat utefter prestation. Med verktyget kan du även hantera sensitiv data och konfidentiellt dela den med ansvariga. På så sätt möjliggör Talentsofts lönehanteringssystem för enkelt samarbete med lönesättande chefer och att understöda dem i att fatta rätt lönebeslut baserade på omfattande information.

Detta gör det möjligt att fatta transparenta, rättvisa och motiverade beslut omkring lönehöjningar utan att det blir tidskrävande. Genom att spara tid vid lönerevisionen kan även förseningar förebyggas. Efter att de nya lönerna står klara är nästa steg att utvärdera lönesättningsprocessen och utveckla den vidare. Beslut kan enkelt följas upp, och eventuella konsekvenser för företaget utvärderas med hjälp av Talentsofts löneprogram. Ett digitalt lönehanteringssystem leder inte bara till snabbare och effektivare beslut för lönesättande, utan i många fall även mer korrekta beslut.