Prestation & Kompetens

Med Talentsoft prestation och kompetens kan HR-avdelningen göra de anställdas upplevelse av sina projekt ännu bättre, hålla en fortlöpande dialog med dem och hjälpa dem att förverkliga sina ambitioner.

Dela via e-post Ladda ner PDF

Sätt mål för dina team och justera dem löpande under hela året

Gör om de oförändrade årliga utvecklingssamtalen till fortlöpande prestationsutvärderingar Engagera ditt team med fortlöpande dialoger och spåra kvantitativa och kvalitativa prestationsdata när som helst på året.

Se mer

Få insikter om prestationerna utifrån flera olika vinklar

Öka dina medarbetares engagemang med hjälp av 360-gradersbedömningar och social feedback. Hjälp cheferna fatta objektiva beslut genom att be medarbetare att bedöma kollegor.

Se mer

Ge dina medarbetare möjlighet att knyta an till företagets högsta mål hela vägen upp

Hjälp din organisation att hålla sig på rätt kurs genom att koppla företagets, teamens och personalens målsättningar till mätbara resultat. Ge dina medarbetare möjlighet att sätta sina egna ambitiösa mål och definiera hur deras prestationer kan bidra till företagets utveckling.

Se mer
På mindre än fyra månader kunde vi lansera vår årliga utvärderingskampanj till 13 000 medarbetare i ett tiotal länder! Och den första återkopplingen är tillfredsställande: medarbetare och chefer har använt lösningen.
Alain Guillou
HR- och driftchef — Naval Group

Talentsoft Prestation & Kompetens är också

  • Beräkningar av prestationsbaserad bonus

    NYTT!
  • Anpassade utvärderingsformulär

  • Självutvärderingar

  • Individanpassade analyser

  • Uppåtbedömning av din chef

  • Arbetsflödeshantering

  • Delegeringshantering för prestationsutvärderingar

  • Utvecklingsplaner

Ta reda på mer

Ladda ned vårt datablad om Prestation & Kompetens

Stäng