HRM Software – Ett HR-system från Talentsoft

Talentsofts HRM-software hjälper företag att analysera data som underlättar för såväl HR, ledning och medarbetare att samarbeta och koordinera aktiviteter på ett effektivt sätt. En implementering av ett omfattande HR-system kan leda till utvecklingsmöjligheter för medarbetares talanger, vilket i ett senare skede kan bli en tillgång för företaget. TalentSofts HRMS förenar HR-avdelningens olika uppgifter i ett lättillgängligt och intuitivt verktyg, vilket underlättar de ansvarigas dagliga arbete och sparar tid på administrativt arbete. 

HRM Software: Ett moln-baserat moln-baserat HR-system

Talentsofts HRM-system erbjuder ett flertal funktioner, vilka kan skräddarsys beroende på er HR-avdelnings behov och arbetsuppgifter:

  • Rekrytering. Hitta rätt kandidater för jobbet, oavsett kanal. Systemet effektiviserar rekryteringsprocessen och förbättrar möjligheter för intern rörlighet inom företaget.
  • Prestation och kompetens. Analysera dina anställdas utveckling inom företaget, och gör det möjligt för dem att planera sin karriär i ett effektivt verktyg.
  • Talanganalys. Talentsofts HRMS är ett system som gör det möjligt för ert företag att analysera personalstyrkan och uppmärksamma både styrkor och svagheter hos medarbetare, och därigenom effektivisera spendering av resurser på optimala aspekter.
  • Utbildning och E-learnin. Låt ledningen enkelt och smidigt hantera utbildningskatalogen för att utveckla medarbetares kompetens och talang genom webbaserade kurser. Deltagare kan även ge direkt feedback, vilket hjälper att säkerställa den kompetensutveckling företaget efterfrågar.
  • Kompensation. Förbered och hantera lönerevisioner. Analysera och justera löner efter behov och kompetens.
  • Bemanningsplanering. Använd verktyget för strategisk bemanningsplanering och utveckling av medarbetare. Identifiera den inneboende befintlig kompetens som behövs för framtida utmaningar och möt behovet med rätt rekryterings- och fortbildningsåtgärder.

För den moln-baserade HRM-lösningen samarbetar Talentsoft med de främsta företagen inom datasäkerhet, som däribland Microsoft, Bull och Telecity. Våra datacenter möter högsta säkerhets- och flexibilitetskrav. Med 1500 kunder och 8 miljoner användare i 130 länder är Talentsofts HRMS ett system med hög utvecklingsstandard som passar alla dina HR-processer. Dra nytta av och profitera av alla fördelar:

  • Talentsofts HR-system anpassas till efter kundens behov och kan skräddarsys för varje individuell användare.
  • Systemet sätter medarbetarnas karriär- och talangutveckling i fokus.
  • Verktyget uppmuntrar till att använda sociala nätverk och är baserad på samarbete mellan ett företags olika avdelningar för att öka synergin genom hela företaget.
  • HRM Software: Använd den lokalt, agera globalt. Talentsofts HRM-system kan användas i och anpassas till varje land och språk, oberoende på var ert företag är verksamt.

Klicka här för att testa lösningen gratis i 30 dagar eller kontakta oss för mer information.