Tillbaka

Training Management

All utbildning och efterlevnadskontroll har förenklats och finns samlat i en enda intuitiv app som ger HR-avdelningen möjlighet att fokusera på strategiska beslut och medarbetarupplevelsen.

Dela via e-post Ladda ner PDF

Konsolidera utbildningsbehoven och lyft fram ditt erbjudande om utbildning

Utnyttja den automatiserade konsolideringen av utbildningsefterfrågan med valideringsarbetsflöden. Lyft fram dina utbildningserbjudanden genom att använda dig av en butiksliknande utbildningskatalog och en mötesplats med utbildningsinnehåll för kompetensbyggande.

Se mer

Optimera din utbildningsplanering och logistiken

Simulera din planering genom att använda dynamiska videosessioner, kostnader och slutföranden. Förenkla samordningen av logistiken genom åtkomst till utbildningsbibliotek, -platser och -utrustning. Gör detta verkligt genom masskapande, registrering och budgethantering.

Se mer

Anpassa dig efter företagets behov och förutse utbildningstrender

Håll koll på budgeten genom inbyggda konstindikatorer och budgetförhållanden. Analysera din utbildningsstrategi och förutse utbildningstrender genom att använda förprogrammerade paneler i Training Analytics.

Se mer
Genom implementeringen av Talentsoft Utbildning och Talentsoft LMS kan vi erbjuda ett stort urval av utbildningar, personanpassade och tillgängliga för alla medarbetare, just nu i Europa och snart i världen.
Thierry Debien
Chef för utbildning, kompetensutveckling och mångfald — COLAS

Talentsoft Utbildning är också

  • Batch creation och administrering av utbildningstillfällen

  • Vällokaliserat innehåll

  • Utbildares katalog

  • Utbildningskatalog

  • Detaljerade utbildningsplaner

  • Registreringshantering

  • Full integration med HR-processer

  • Full integration med lärplattformen

  • Training Analytics

Ta reda på mer

Ladda ned vårt datablad om Talentsoft Learning

Stäng