Kompensation

Ge dina chefer möjlighet att ta bättre beslut under lönerevisionsprocessen genom att förbättra och tillhandahålla målindikatorer med information från alla HR-processer. Integrera lönepolicyn och anpassa lönerevisionsprocessen till företagets utmaningar.

Dela via e-post Ladda ner PDF

Flexibel och anpassad lönerevisionsprocess

Anpassa din lönerevisionsprocess till kraven i företagets lönepolicy med hjälp av anpassningsbara och flexibla budgetstrukturer. Engagera cheferna i lönesättningsprocessen med hjälp av en användarvänlig lönerevisionsmatris, riktmärken och verktyg för beslutsfattning.

Se mer

Vägled dina chefer mot bättre beslutsfattning

Dela dina lönematriser, externa och interna riktmärken och lönekvoter med cheferna för att hjälpa dem att fatta objektiva beslut. Använd automatiserade larm och realtidsindikatorer för budgetanvändningen för att ge dem beslutstöd i lönerevisionsprocessen.

Se mer

Effektiviserad lönerevision och budgetkonsolidering

Sluta slå ihop så många Excel-filer! Spara tid med automatiserad konsolidering oavsett hur många budgetar och valutor som hanteras. Konfigurera dina egna arbetsflöden med godkännandeprocess utan att behöva ta hjälp av din IT-avdelning.

Se mer
Med Talentsoft Lön drar vi nytta av all HR-information för att strömlinjeforma lönerevisionen och ge cheferna objektiva indikatorer som hjälper dem att fatta rättvisa och likvärdiga beslut. Dessutom följer lösningen behoven i vår lönepolicy och kan anpassas till vår lönerevisionsprocess.
Jean-Robert Bouet
Chef för tjänsteprocesser och HR-verktyg — Monoprix

Talentsoft Löner och förmåner är också

  • Särskild widget i Mitt Talentsoft

  • Hantering av flera valutor

  • Budgetanvändning i realtid

  • Integrerad rapportering och förkonfigurerade indikatorer

  • Integration av HR-information

  • Gränssnitt till lönehantering

  • Arbetsflödeshantering

  • Anpassningsbar lönerevisionsmatris

Ta reda på mer

Ladda ned vårt datablad om Kompensation

Stäng