Ett verktyg för e-learning för ditt företag

På Talentsoft anser vi att ditt företags talanger är en av era mest värdefulla tillgångar. Därför har vi skapat ett verktyg för e-learning som kan användas för att utveckla dina anställdas kompetenser och engagera dem, samtidigt som du främjar samarbete och kommunikation inom företaget.

​Med Talentsofts verktyg för e-learning organiserar du utbildningar och planerar utbildningstillfällen. Den digitala plattformen underlättar vid varje steg i hanteringen av utbildningar – från att ta fram utbildningstillfällen och skicka inbjudningar till deltagare, till att boka lokal och samla in feedback efter kursen.

Software för e-learning: ett verktyg för omväxlande utbildningar

En fördel med Talentsofts system för e-learning är att det baserar på och uppmuntrar till att lära sig med innovativa och omväxlande format:

  • Socialt lärande
  • Videoinnehåll
  • Utbildningsvärderingar och certifieringar
  • Uppföljning av program i realtid
  • Hantering av utbildningskostnader och uppföljning av uppskattad samt utnyttjad budget med hjälp av inbyggda indikatorer

Modernt system för e-learning

Verktyget använder sig av ett användargränssnitt som vi skräddarsyr för just ditt företag och dina behov. Här kan HR bygga upp ett eget online-bibliotek för e-learning, och chefer får inblick i sina anställdas aktiviteter, framgångar och deadlines. Systemet föreslår lektioner för medarbetare i utbildning med hjälp av data, så som beräkning tid för uppgifter eller vilka framsteg medarbetaren har gjort, och följer upp de individuella målen.

Med Talentsofts verktyg för e-learning får du tillgång till en lärande plattform som anpassas till företagets olika roller och behov, samt redskap som möjliggör att själv skapa lärande innehåll via smarttelefoner. Exempelvis kan du filma en lärvideo på din telefon och lägga till den till biblioteket med Talentsofts SkillCatch-applikation.

​E-utbildningsprogrammen uppmuntrar till kollaborativt och socialt lärande, både i klassrummet och via datorn eller plattan. Det aktiva samarbetet i gruppen stärker både kommunikationen mellan kollegor och de individuella anställdas prestation och utveckling. Vi är dessutom övertygade att resultatet blir bättre genom att använda sig av blended learning, dvs. varierat lärande. Därför understöder Talentsofts software både coachings, klassundervisning, individuella uppgifter och handledning. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss här.