MOOC: Nätbaserade kurser för dina anställda

MOOC-kurser har utlöst något av en internetrevolution inom högre utbildning. Utvecklingen som startade med en populär, öppen onlinekurs vid Stanford University i USA 2011 har sedan dess spritt sig till många länder runt om i världen, inte minst till Sverige. Förkortningen MOOC står för det engelska Massive Open Online Course vilket kan översättas med ”storskalig öppen nätkurs”. Det handlar alltså om kurser på nätet med obegränsat antal deltagarplatser. Denna innovativa utbildningsform har idag störst utbredelse i universitetsvälden, där alla som är intresserade lär sig tillsammans utan antagningsprocess eller kostnad, men konceptet används även i andra sammanhang, så som utbildning vid privata företag.

MOOC-software för privata företag

Oberoende av storleken på ditt företag, kan dina medarbetare lära sig på samma kurser i egen takt utan att det blir för fullt eller tomt i det virtuella klassrummet. Om deltagare av dessa nätbaserade kurser kommer från olika delar av företaget resulterar det ofta i givande utbyten och nya problemlösningsvägar.

​På Talentsoft samarbetar vi med globalt ledande partners inom e-learning för att kunna erbjuda dig och ditt företag MOOCs av världens främsta akademiska kursledare i växlande format för dina medarbetares utbildning. Du får tillgång till ett rikt utbud av nyttiga program, t.ex. språkkunskaper eller kurser i ledarskap och ekonomi. Kurserna är fullt integrerade i Talentsofts databas för e-learning, så både anställda och chefer har direkt tillgång till materialet via sin Talentsoft-applikation. Eftersom varje medarbetare är unik, sammanställer du med hjälp av integrerad HR-data individuella kursplaner och grupper. Genom att MOOCs fungerar oberoende av antalet deltagare får varje anställd just den utbildning hon behöver.

Egenskaper av MOOC-kurser:

  • Tillgång utan kostnader och antagningsprocess
  • Uppgifter kan lösas på egen hand eller i grupparbete via nätet
  • Uppgifter kan rättas automatiskt eller utvärderas av kursledare
  • Videoinstruktioner, kontrolluppgifter samt interaktiva inlämningsuppgifter är ofta del av kurserna
  • Kurser på flera språk, oavsett hur internationellt inriktat ditt företag är

MOOC-plattform som del av företagets utbildningsstrategi

MOOCs kompletterar en rad olika möjligheter som du får med Talentsofts Learning Management-system. Därtill hör även innehåll som medarbetarna själva bygger upp, till exempel inspelning av egna videos med smarttelefon som sedan kan distribueras till nya medarbetare (så kallad microlearning). En annan funktion som fås vid sidan av färdiga online-kurser är ett authoring system, där du kan sätta upp e-learning-kurser med kursinnehåll som är fullt anpassat till ditt företag och de anställdas arbetsuppgifter. Nätbaserade öppna kurser utgör en grundläggande del av e-learning, eftersom de erbjuder kompetenser i ett brett urval av ämnen och nivåer. Spara kostnader som annars behövs för träningspersonal och klassrum genom att ha en del av undervisningen färdigt i din digitala databas – redo att användas närhelst det passar och behövs.