Hub

Gör verklighet av dina talangbeslut genom stöd av en enad och anpassningsbar Core HR oavsett hur decentraliserad din organisation är.

Dela via e-post Ladda ner PDF

Få stöd av en enad och anpassad lösning

Centralisera dina data i ett unikt system. Justera och anpassa din lösning till lokala undantag och till din HR-avdelnings administrativa behov efter varje användare, roll och organisation

Se mer

Förändra administrationschefernas användarupplevelse

Talentsoft Hub kan anpassas fullt ut för att matcha de administrativa HR-utmaningarna efter varje användare, befattning och organisation. Tack vare användarvänligheten kan medarbetarna själva uppdatera information vilket sparar tid åt HR-cheferna.

Se mer

Datasäkerhet och tillförlitlighet är viktigast

Tack vare integrationen av Talentsoft Analys i Talentsoft Hub gör att saknad eller irrelevant data kan identifieras. Utnyttja fördelarna med automatisk reglering som säkerställer datakvaliteten och spårar ändringar i en särskild spårbarhetstabell.

Se mer

Talentsoft Hub är också

  • Organisationshantering

  • Kontrakthantering

  • Lokalisering av lagringsutrymmen och medarbetarfiler

  • ID-hantering

  • API med lönehantering

  • Analys av antalet anställda

  • Administrativ hantering

  • E-signatur

Ta reda på mer

Ladda ned vårt datablad om Talentsoft HUB

Stäng