Request sent
Upptäck vårt nya erbjudande för Talentsoft Academy 2017 Läs mer

Dokumentation

Få direkttillgång till ett omfattande dokumentbibliotek med användarmanualer, användarstips och produktbeskrivningar för funktionerna i er Talentsoft-lösning. Ni har tillgång till all information ni behöver för att hålla er uppdaterad om de senaste produktnyheterna!

Tillgång till utbildningsdokumentation

TS Academy Utbildningar och erfarenhetsutbyte

Talentsofts lösning har utformats för att kunna användas utan utbildning och avancerade datorkunskaper av de stora antalet användare. Men för att ni ska få största möjliga nytta av alla funktioner erbjuder vi enkla, kostnadsfria utbildningar som är anpassade efter de roller deltagarna och kunskapsnivå har (ex. rekryteringsansvarig, utbildningsansvarig, projektledare för personalplanering, nybörjare, avancerad användare osv.)

Våra hel- eller halvdagsutbildningar är ett utmärkt tillfälle att fördjupa era kunskaper i systemet och lära er de senaste funktionerna. Utbildningarna har lagts upp på ett sätt som ger er möjlighet att omsätta standardfunktioner i systemet till användning av er Talentsoft-lösning i praktiken.

Våra experter står till ert förfogande för att förklara hur ni bäst använder lösningen, för att överföra våra praktiska kunskaper vidare och svara på alla eventuella frågor.
Efter kurstillfället hittar du allt material (vägledningar, lathundar, beskrivningar av nya funktionerna m.m.) på era personliga sidor i TS Community vilket är ett bra sätt att hålla er uppdaterad kring det som utvecklas i lösningen. Alla teman och datum för utbildningarna finns på era sidor i TS Community

Ni kan alltså styra era HR-event helt själva!

Två typer av Talentsoft-utbildning

1 /
1/2dag

1 / Utbildning med fokus
på funktioner

Vid dessa utbilningstillfällen ligger fokus på lösningens nyckelfunktioner (ex. digitalisering av frågeformulär, anpassning av rapporter). Du får grepp om detaljerna i lösningens inställningsmöjligheter så att du kan anpassa era frågeformulär (för utvecklingssamtal, utbildningsförfrågningar, samtal om nästa karriärsteg, osv.) och rapporter som skräddarsys till era informationsbehov.

2 /
1dag

2 / Utbildning med fokus
på verksamheten

Dessa utbildningar utformas kring de verksamhetsprocesser (strategisk personalplanering, utbildning, rekrytering) som ni använder verktyget för. Ni lär er behärska nyckelfunktioner i lösningen och blir självständig i arbetet med att förbättra och styra era HR-processer. Våra utbildningsexperter delar med sig av goda exempel på hur verktyget kan användas, hur ni kan planera åtgärder och hur ni kan göra interna förändringar. Utbildningarna utgör också ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra HR-administratörer om hur ni har utformat era Talentsoft-funktioner på era processer.

Användargruppsträffar

För att på bästa sätt leva upp till er förväntningar erbjuder Talentsoft innovativa användargruppsträffar. Vid dessa träffar, som leds av Talentsoft-användare som valts ut bland våra kunder, finns möjlighet att utbyta erfarenheter och ta del av goda exempel inom Talent Management från andra företag. Bland ämnena kan nämnas internationell implementering, ”employer branding” och personligt anpassade rapporter.

TalentSofts användargruppsträffar leds av användare av lösningen som med stöd av konkreta exempel delar med sig av deras erfarenheter. Träffarna är ett tillfälle för oss att samtala med andra aktiva inom HR om gemensamma utmaningar och att utveckla en bättre förståelse av lösningen.”

Valérie Blimer, Audioptic - personalsystemansvarig


select your language

frenchdutchgerman