Request sent

Software as-a-service

Talentsofts integrerade Talent Management lösning levereras som en SaaS-tjänst, vilket innebär att du alltid har tillgång till strategisk HR information via nätet, oberoende av vilken enhet du väljer, allt som krävs är en browser och dina personliga inloggningsuppgifter.

Från första början har Talentsoft utvecklas som en SaaS (software as a service) -tjänst, detta innebär att alla våra kunder använder samma version av systemet och bidrar gemensamt till utvecklingen av nya funktioner. Detta utan att göra avkall på anpassningsbarhet, tjänsten kan anpassas till våra kunders arbetssätt med hjälp av inställningar och konfigurationer.
Oavsett om er verksamhet är ett internationellt storföretag, en specialiserad lokal aktör eller ett mindre till medelstort företag med specifika utmaningar lämpar sig Talentsofts för att stödja era processer och era behov och vi garanterar bästa möjliga service. Under hela avtalstiden sköter vår personal uppdateringar, underhåll och drift för er Integrerade Talent Management-lösning.

Earth

Permanent tillgång till den senaste versionen av lösningen via webben

A cloud with an arrow going down

Regelbundna, automatiska programvaruuppdateringar som ger tillgång till den senaste tekniken

Server drive

Inga kostnader för skalbarhet eller administration eftersom de tekniska resurserna hanteras gemensamt

Computer with a incoming arrow from top

Distribution utan IT-investeringar och utan installation på medarbetarnas datorer

A hand over a dashed zone

En lösning som är lätt att anpassa: HR-cheferna gör valen (data, alternativ, behörigheter) och gör så att lösningen ger stöd i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare

Pieces of money

En flexibel finansieringsmodell antingen genom abonnemang eller engångslicens (OPEX eller CAPEX)

Molnbaserad hostingtjänst med hög datasäkerhet

Vi sätter säkerheten för de anställdas personuppgifter i centrum. Vi väljer våra webbhotell baserat på högsta möjliga standard för säkerhet, flexibilitet, svarstid och tillgänglighet och har även strategiska partnerskap med Microsoft (Windows Azure), Bull, Telecity och Interxion.

Med flera datacenter på olika platser i Europa kan vi snabbt ta oss an nya kunder, distribuera arbetsbelastningen mellan flera leverantörer och öka kapaciteten vid behov. Våra datacenter är tandemkopplade vilket garanterar bästa möjliga tillgänglighet och säkerställer att inga data går förlorade. Våra kunder väljer det geografiska område där de vill placera sina applikationer och data så att de är lättåtkomliga och samtidigt tar hänsyn till säkerhetskraven i ursprungsländerna. Vår globala support är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Vi förvarar våra kunders data på världens säkraste datacenter (i Europa, USA och Asien), med de bästa certifieringarna (Conceptec, certifierat dataskydd) och standarderna, bland annat:
ISO 27001
ISAE 3402
SSAE16

Agil systemutveckling

Timer inside a cycling arrow
Våra metoder för programutveckling bygger på bästa praxis inom branschen.

Våra team använder en metod baserad på agil systemutveckling för att säkerställa en stabil, snabb distribution av Talentsoft-program. Agil systemutveckling bygger på iterativa och anpassningsbara utvecklingscykler.

Den här metoden ökar vår förmåga att tillgodose kundernas förväntningar på kort tid, samtidigt som kompetensen hos vår personal ständigt utvecklas.  Våra utvecklare arbetar två och två enligt parprogrammeringsmetoden för större proaktivitet och flexibilitet i projekten.

Som en integrerad del i metoden för agil systemutveckling har vi också via vårt utvecklingslaboratorium automatiserat tester och uppföljning av programkoden för bästa möjliga kvalitet.

Dessa tillvägagångssätt är centrala i vår infrastruktur och följs vid all utveckling och framtagning av ny funktionalitet, allt för att garantera alla våra kunders tjänster håller hög kvalitet.

Innovation är centralt hos Talentsoft. Tack vare våra flexibla metoder för tillämpningsutveckling utvecklas vårt tjänst kontinuerligt, i takt med marknadens senaste nyheter inom HR-förfaranden och med de driftsutmaningar som våra kunder ställs inför.

Joël Bentolila, Talentsoft - teknisk chef på Talentsoft


select your language

frenchdutchgerman