Request sent

Juridisk information - CNIL REGISTRATION n°1410559

This site has been registered with the Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL, French national agency regulating data protection) www.cnil.fr.

Legals

1. Website owner

1.1 The www.talentsoft.com Website and the versions in various languages constituting it are the wholly and exclusively owned property of the TALENTSOFT Company, registered in the R.C.S. (commercial register) of NANTERRE, FRANCE under the number 497 941 377 00036, with head office located at 8 Rue Heyrault – 92100 Boulogne Billancourt – FRANCE, Tel. +(33)(0)1 41 86 05 60.
TALENTSOFT, as publisher of the Website, grants to the user a right to private, non-collective and non-exclusive use of its content.

1.2 All data of whatever kind, and namely texts, graphs, logos, icons, images, audio and video clips, trademarks, software and features of the TALENTSOFT website, appearing on the Website and on its various versions, are protected by copyright, trademark rights and all other intellectual property rights, and belong to the TALENTSOFT company or to third parties granted authorisation by TALENTSOFT to utilise them.

1.3 The User under these terms and conditions undertakes not to reproduce, summarise, modify, alter or redistribute, without prior express authorisation of the Publisher, any text, title, application, software, logo, image, video, corporate identity, trademark, information or illustration, for any purpose other than a strictly personal one. Any other form of representation (for example: for professional or commercial purposes or for redistribution in quantity) without prior express authorisation would constitute a forgery.

1.4 In addition, the User undertakes not to copy all or part of the Website on any other website and/or internal company network. The User notably undertakes not to extract all or part of the Website for purposes of importation and storage of its content and the database.

1.5 Any creation of a hypertext link from a website towards the TalentSoft Website must obtain the prior and express authorisation of the TALENTSOFT Company, authorisation which the TALENTSOFT Company my withdraw at any time, without justification for its decision to withdraw the authorisation.
Third-party sites are not under the control of the TALENTSOFT Company, which is in no way responsible for the content of these sites, the links they contain nor the changes or updates which are made to them.
TALENTSOFT provides these links for reasons of facility, information and no inclusion of any link implies the prior approval of such websites by the TALENTSOFT Company. The risks linked to the utilisation of these websites are the full responsibility of the user, who will comply with their terms and conditions of use.

2. Access and availability

2.1 Access to the Website is free and open, in a continuous and permanent manner, except in a case of force majeure or other event beyond the control of the TALENTSOFT Company, and eventual crashes and technical interventions, maintenance and necessary updates required to ensure the proper functioning of the Website.


2.2 TALENTSOFT, and all third parties involved in the creation of the Website, provide no explicit or implicit warranty, and assume no responsibility with regard to the utilisation of the Website. Therefore, they cannot be liable to a user of another party, for direct of indirect, special, particular or accessory damages stemming from the utilisation of this Website or another website linked via a hyperlink.


3. Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

3.1 Talentsoft Sweden AB (”TALENTSOFT”) respekterar friheten för varje enskild person som besöker vår hemsida. Detta avsnitt 3 beskriver vilken typ av uppgifter som TALENTSOFT kan komma att samla in och i vilket syfte dessa uppgifter kommer att behandlas. Gällande ansvaret för personuppgifter är TALENTSOFT att betrakta som personuppgiftsansvarig för Användarens personuppgifter.


3.2 TALENTSOFT kommer enbart att behandla personuppgifter (såsom för- och efternamn, adress, telefonnummer eller e-postadress) som Användaren frivilligt har lämnat. Dessa personuppgifter kommer att lagras i en databas för kommunikationssyften. Därför har Användare som har tillhandahållit denna personliga information rätt att, i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), få tillgång till de personuppgifter som gäller dem samt även rätt till ändring, rättelse eller radering av dessa uppgifter. För att utöva denna rätt krävs det att de begär ändring av den information som gäller dem. Användare har rätt att motsätta sig behandling under vissa omständigheter (12 § i lagen), rätt till information (23 § - 26 § i lagen) och till rättelse (28 § i lagen) avseende de personuppgifter som rör dem. Således kan Användare kräva att deras personuppgifter rättas, kompletteras, förtydligas, uppdateras eller raderas om de är inkorrekta, inkompletta, oklara, inaktuella eller om insamling, behandling, utlämnande eller lagring av personuppgifterna är förbjuden. För att göra detta ska IT-ansvarig kontaktas via det kontaktformulär som finns tillgängligt under rubriken ”Kontakt” och begäran ska skickas genom att använda textrutan ”Ditt Meddelande”. Användare kan även kontakta TALENTSOFT genom vanligt post genom att skicka sin begäran till: TALENTSOFT – Grev Turegatan 21, 114 38 Stockholm, Sverige.
3.3 Användarnas identifierande och icke-identifierande personuppgifter som är insamlade via Hemsidan, samt all framtida information, är enbart avsedd för exklusiv användning av TALENTSOFT inom ramen för utförandet av de tjänster som erbjuds Användarna på Hemsidan. Personuppgifterna utlämnas och överlåts aldrig till tredje part, med undantag för de teknikleverantörer och deras partners som är ansvariga för hanteringen av Hemsidan. Dessa är skyldiga att iaktta sekretess avseende personuppgifterna och att enbart använda dessa för specifika åtgärder som sker under direkt kontroll av TALENTSOFT. Den icke-identifierande informationen avser information rörande den Webbläsare som Användaren nyttjar, de system som används av Användarens dator och de domännamn genom vilken Användarna får tillgång till vår Hemsida. Vi kan komma att placera den informationen direkt på Användarens hårddisk i form av en ”Kaka”. ”Kakan” möjliggör det för oss att identifiera Användaren. Den registrerar information om Användarens navigering på Hemsidan (såsom visade sidor, tid och datum etc.). Bevarandet av dessa uppgifter på Användarnas datorer sker för en maximal period om sju månader. Kakor gör det möjligt för Utgivaren att erbjuda en individuellt utformad Hemsida eller annonsering som motsvarar Användarens specifika förväntningar och preferenser. Webbläsare gör det möjligt för Användare att radera Kakor från sin hårddisk, blockera dem helt eller att få en varning innan en Kaka placeras ut.
3.4 Användarnas uppgifter kommer även behandlas för att stärka och personifiera kommunikationen med dem, i synnerhet de nyhetsbrev som TALENTSOFT utger och som Användarna kan ha prenumererat på.

4. Miscellaneous

4.1 Our Customer Service department is at your disposal for further information or questions: - Preferably by e-mail, utilizing the “Contact” form
- By regular mail at the following address:
TALENTSOFT – 8 Rue Heyrault – 92100 Boulogne Billancourt – France.
Tel. + 33 (0)1 41 86 05 60 - Fax. +33 (0)1 41 86 05 614.2 The TalentSoft website www.talentsoft.com and its various language versions, as well as the structure and the services proposed there, can be modified and changed without any notification of any kind.4.3 TALENTSOFT reserves the right to unilaterally modify the present terms and conditions of use. Such new clauses will govern for the future all relations between the Parties, and only the latest online version will apply.4.4 In the event that one of the provisions of these terms and conditions of use was found null and void owing to a present or future legal or regulatory provision, or a legal ruling by the courts carrying the authority for the matter judged and emanating from a competent jurisdiction or authority, this provision of the agreement would then be considered as unwritten, whereas any or all other provisions of these terms and conditions between the Parties would retain their mandatory force.4.5 These general terms and conditions of use are governed by French law, both in terms of basic rules and for the rules governing their form.4.6 In the event of a dispute, the parties agree to seek an amicable solution prior to taking it before the competent French jurisdiction.

Vill du kontakta oss?


select your language

frenchdutchgerman