Request sent

MED TALENTSOFT KAN ER MINDRE VERKSAMHETHASTORA PLANER

HR-hantering i ert företag kräver en lösning som är anpassad efter er struktur och specifika behov.

För små och medelstora företag är Talent Management ofta avgörande eftersom varje resurs individuellt sett blir en unik kompetens och ofta en nyckelspelare. När en medarbetare lämnar sin position blir hela företaget försvagat och det är viktigt att fort kunna ersätta förlorad kompetens eller ha en tydlig plan för hur man ska behålla nyckelspelare.

Talentsoft förstår problemen som små och medelstora företag står inför och har därför skapat en HR-lösning som är färdig att använda för att hantera era talanger och hitta nya vägar för att hitta rätt personer till er organisation.

Vår programvarusvit är 100 % molnbaserad och har stöd för behoven hos små och medelstora företag som vill utveckla sina HR-processer på ett systematiskt sätt. Tack vare molntekniken har små och medelstora företag tillgång till tekniker som används av multinationella företag och som säkerställer att de får den högsta säkerhetsnivån, permanent tillgång till den senaste versionen av lösningen och en tre gånger snabbare uppstart än traditionella lösningar.

Rekrytering, årliga utvecklingssamtal, målstyrning ... Bestäm tillsammans med våra experter vilka moduler ni har behov av. Modulerna är helt och hållet konfigurerbara och ger er stöd i era HR-processer.

Talentsofts lösning är enkel att implementera och förkonfigurerad, för små och medelstora företags utmaningar och kräver ingen speciell datakompetens hos er för att implementera. Åtkomst till de senaste programuppdateringarna är inkluderat i abonnemanget. När lösningen väl är införd har HR tillgång till strategisk information om era anställda.


Med Talentsoft har ni kontroll över era budgetaroch er tid

Plug & Play

en projektmetodologi som är anpassad för era specifika behov

Tack vara Plug & Play-metodologin kan ni utnyttja ett erbjudande om införande som är speciellt skapat för små och medelstora företag med 50–700 anställda.

Vill du kontakta oss?


select your language

frenchdutchgerman