Talanganalys

Talentsoft talangutvärdering hjälper dig att ta hand om dina viktigaste talanger genom mentorskap och utbildningsplaner så att du kan bygga tätare relationer för att snabba på deras karriärutveckling och uppnå ditt företags långsiktiga målsättningar.

Dela via e-post Ladda ner PDF

Gör din organisation mer agil

Förbättra samarbetet mellan HR-avdelning och chefer under din talangutvärderingsprocess. Tillhandahåll cheferna en talangutvärderingsmatris som helt kan anpassas och identifiera enkelt dina viktigaste talanger med hjälp av det intuitiva gränssnittet och integrerade verktyg för beslutsfattning.

Se mer
TalentReview-lame1-mobile

Optimera din beslutsfattning

Dra nytta av informationen från alla HR-processer för att kunna bedöma dina talanger mer effektivt. Automatiserade efterträdarförslag, varningar, rapporter och fler verktyg för beslutsfattning hjälper dig att planera för dina talanger.

Se mer
TalentReview-lame2-mobile

Talangkartläggning

Talentsoft talangutvärdering hjälper dig att skapa en kartläggning i realtid tack vare den fullt anpassningsbara talangrutan. Utarbeta ingående scenarion som motsvarar dina företagsmål.

Se mer
TalentReview-lame3-mobile
Vi kan nu identifiera nödvändiga kompetens- och utbildningsåtgärder, vilket hjälper oss att skapa företagsprogram och synergier samt hålla budgeten.
Clotilde Fourchet
Ansvarig för anställning och kompetenser — PSB Industries
Läs utlåtande
clothilde
  • clothilde

Talanggranskning är också

  • Multiåtgärder

  • Sidopaneler

  • Kartläggning av potential

  • Sökfilter

  • Segmenterade grupper

  • Datahistorik

  • Individanpassade analyser

  • Organisationsschema för efterträdande

Ta reda på mer

Ladda ned vårt datablad

Stäng