Request sent
Be om en produktdemo Hämta broschyren

Är din personalpolitik i linje med din affärsstrategi?Identifiera framtida krav med hjälp av kompetens- och befattningsanalys

Kompetensanalys

Simulering av karriärplanering

Jämförelse av tjänstebibliotek

loader

Anpassa dina anställdas kompetens till ditt företags utmaningar

Strukturera din organisations tjänstebibliotek : Dra nytta av ett användarvänligt gränssnitt för att definiera tjänster i ett bibliotek till ”n” antal nivåer.

Definiera nuvarande och framtida tjänster : Liva upp dina tjänstebeskrivningar genom att lägga till omdömen, videor och kommunicera rekryteringstrender.

Identifiera nödvändiga kompetenser : Definiera de viktigaste kompetenserna och de förväntade kompetensnivåerna för varje tjänst, så som jobbkompetens, ledningskompetens och tvärvetenskaplig kompetens.

Skapa grunden för personalplanering

Förutse karriäromvandling : Jämför en tjänst i dag med morgondagens förväntningar för att identifiera luckor, och påbörja de nödvändiga åtgärdsplanerna.

Simulera möjligheter till rörlighet : Jämför de förväntade kompetenserna mellan två befattningar för att definiera karriärvägar och bedöma rörlighetsrelevans.

Planera dina resurser : Fastställ personalkrav och följ upp anställda i realtid.

Analysera utvecklingen av din personalstyrka för att justera dina åtgärdsplaner

Granska det förflutna och förbered för framtiden : Talentsoft erbjuder ett predikativt analysverktyg som konsoliderar all HR-data för att fastställa de viktigaste trenderna beträffande din personal.

Upptäck avvikelser för bättre förutseende : Identifiera omedelbart prioriteringar genom indikatorer och automatisk statistik.

Dra fördel av dessa analyser för att definiera dina utvecklingsplaner : Spara tid med HR Analytics för att koncentrera dig på dina utbildningsplaner och de rekryteringar som krävs för din affärsstrategi.

Funktioner

 • Tjänsteplanering
 • Personalanalys
 • HR-marknadsföring
 • Utvärdera kompetenser
 • Rekryteringstrender
 • Karriärvägar
 • Processintegrering
 • Möjligheter till rörlighet

Läs mer

 • HR Analyticsicons ...

  Blir du förvirrad av rapporter? HR Analytics är en blandning av analys och användarvänlighet

  Ta en närmare titt
 • Prestation & Kompetensicons ...

  Gör dina anställda och chefer till äkta HR-partners

  Ta en närmare titt
 • Utbildning och E-Learningicons ...

  Vill du höja dina nyckeltalangers värde? Förbättra professionell växt och håll fast vid dina talanger med målinriktat och växlande lärande

  Ta en närmare titt

select your language

frenchdutchgerman