Request sent
Be om en produktdemo Hämta broschyren

85 % av personalcheferna vill digitalisera sinlönerevisionsprocess inom de närmaste tre åren. Vad tycker du?

Samlad vy över den kvalificerade personalgruppen

Lättanvänt gränssnitt för framläggning av förslag

HR-information och -indikatorer som underlättar beslutsfattande

loader

Anpassa din kompensationspolicy till ditt företags utmaningar

Skräddarsydd budgetstruktur : Organisera dina lönerevisionskampanjer och hantera dina budgetar genom att använda alla kompensationskomponenter – grundlöner, incitament, bonusar, förmåner, befordringar osv.

Anpassningsbara processer : Anpassningsbara processer: Definiera dina steg i godkännandeprocessen och de deltagare som är involverade med hjälp av det användarvänliga och intuitiva gränssnittet för hantering av arbetsflödet.

Hantering av lönerevision : Utnyttja automatisk förslagskonsolidering, delbudgetar och budgetar tack vare inbyggda indikatorer och automatiska rapporter.

Få stöd av cheferna genom att facilitera dina lönerevisioner

Intuitivt gränssnitt : Få dina chefer att ange sina förslag i den digitala plattformen Mitt Talentsoft genom att använda information från alla HR-processer.

Automatiska indikatorer : Låt chefer mäta sina besluts inverkan via inbyggda indikatorer och budgetuppföljning i realtid.

Budgetkonsolidering : Ge chefer bättre inblick i sina förslags inverkan på företagets totala budget, i alla valutor.

Underlätta beslutsfattande i dina utvärderingar av löner

Kommunikation med chefer : Definiera och meddela direktiv om kompensationspolicyn för att underlätta förståelsen av lönerevisionsprocessen.

Stöd beslutsfattandet : Integrera interna och externa riktmärken samt kontrollaviseringar för att vägleda chefer i deras beslutsfattande.

Processintegrering : Integrera information om kompensationshistorik och dina anställdas prestation för att möjliggöra beslutsfattande angående deras kompensation.

Funktioner

 • Personligt anpassade hanteringsregler
 • Gruppåtgärder
 • Flera valutor
 • Löneförhöjning och bonus som incitament
 • Varningar när budgeten överskrids
 • Hantering av flera budgetar
 • Konsolidering av förslag
 • Avancerade rapporter
Huvudidén var att utveckla kompensationshanteringsprocesserna när det gäller den rörliga delen av lönen som är kopplad till hur väl cheferna når sina individuella mål. Inom ADP syftar det här initiativet från HR-ledningen till att underlätta en av chefernas uppgifter samt ge cheferna bättre överblick över sina årsmål.

Frédéric Legros, Aéroports de Paris (ADP) - ansvarig för personalsystem

Läs mer

 • Prestation & Kompetensicons ...

  Gör dina anställda och chefer till äkta HR-partners

  Ta en närmare titt
 • Talentsoft Hubicons ...

  Skapa en stark, säker och skalbarTalentsoft Hub för med sig en kraftfull arkitektur till HR-plattformen, underlättar administrativt arbete och inkluderar automatiska indikatorer

  Ta en närmare titt
 • HR Analyticsicons ...

  Blir du förvirrad av rapporter? HR Analytics är en blandning av analys och användarvänlighet

  Ta en närmare titt

select your language

frenchdutchgerman