Designa den bästa upplevelseplattformen för dina medarbetare

Be om en demo
devices-homepage

Nyheter

Produkter

Talentsoft erbjuder en unik lösning för alla dina behov inom Talent Management och digitalt lärande.

Recruiting2

Rekrytering

TalentReview

Talanganalys

TraningManagement

Training Management

HRAnalytics

HR Analytics

TalentsoftHub

Hub

Talentsoft Rekrytering hjälper rekryterare och HR-chefer att öka sin produktivitet så att de får tid över att etablera värdefulla kontakter med kandidater.
Vår anpassningsbara lösning ger dig möjlighet att engagera kandidater från det att de hittas till att de introduceras samt under hela deras anställningstid genom att skapa fortlöpande och värdefulla interaktioner redan från början.

Recruiting-iMac2 Upptäck mer

Talentsoft talangutvärdering hjälper dig att ta hand om dina viktigaste talanger genom mentorskap och utbildningsplaner så att du kan bygga tätare relationer för att snabba på deras karriärutveckling och uppnå ditt företags långsiktiga målsättningar.

TalentReview-iMac Upptäck mer

Samla in utbildningsbehoven i din organisation automatiskt så att du kan utforma effektiva utbildningsplaner. Talentsoft Utbildning förenklar alla utbildningsprocesser – från hantering av din katalog till att följa upp kostnader och boka lokaler.

training-management-iMac Upptäck mer

Talentsoft HR Analytics ger beslutsfattning inom HR-frågor en ny dimension med hjälp av förinställda paneler och automatiserade insikter som avslöjar dolda trender och ger dig möjlighet att identifiera de potentiella utmaningarna för ditt företag.

Analytics-imac Upptäck mer

Eftersom varje organisation är unik kan Talentsoft Hubs skalbara Core HR användas som primär- distributions- eller hybridsystem och ge det snabbaste värdet inom HR och IT.

Talentsoft Hubs kontextbaserade gränssnitt i kombination med den automatiska datakvalitetskontrollen ger dina medarbetare möjlighet att aktivt bidra till din personalplanering.

HUB-imac Upptäck mer
Med Talentsoft Lön drar vi nytta av all HR-information för att strömlinjeforma lönerevisionen och ge cheferna objektiva indikatorer som hjälper dem att fatta rättvisa och likvärdiga beslut. Dessutom följer lösningen behoven i vår lönepolicy och kan anpassas till vår lönerevisionsprocess.
Jean-Robert Bouet
Chef för tjänsteprocesser och HR-verktyg — Monoprix
Nu kan vi enkelt skapa statistik och rapporter samt inhämta uppgifter om olika märken, vilket har underlättat vår planering oerhört. Istället för att vara reaktiva är vi nu proaktiva. Vi behöver inte längre manuella processer och Excel-filer! HR-funktionen kan istället fokusera på det som är viktigt. Istället för att ha fullt upp med administrativa uppgifter kan vi hjälpa medarbetarna och ge dem bästa möjliga service.
Mirjam Petersen
HR-chef — Bunker Holding
Läs utlåtande
På mindre än fyra månader kunde vi lansera vår årliga utvärderingskampanj till 13 000 medarbetare i ett tiotal länder! Och den första återkopplingen är tillfredsställande: medarbetare och chefer har använt lösningen.
Alain Guillou
HR- och driftchef — Naval Group
Sedan vi började utveckla utbildningar på Talentsoft LMS och LCMS har vi märkt av ett ökat engagemang hos medarbetarna, en lägre personalomsättning än branschens genomsnitt och förbättrad kundupplevelse och -nöjdhet.
Isabelle Damour
Chef för Retail Academy på Lacoste — Lacoste
Läs utlåtande
För ett företag som vårt som vill införa e-utbildning är Talentsoft Utbildning den perfekta partnern.
Maxime Julienne
Ansvaring för e-utbildning — Carglass France
Läs utlåtande
Genom att integrera våra HR-processer i Talentsofts lösning har vi kunnat skapa en global bild av medarbetarutvärderingar och hantera deras utveckling på ett bättre sätt – i alla våra verksamhetsländer
Marie-Anne Labidi
Koncernchef för HR-utveckling — Chantelle-koncernen
Läs utlåtande
Vi kan nu identifiera nödvändiga kompetens- och utbildningsåtgärder, vilket hjälper oss att skapa företagsprogram och synergier samt hålla budgeten.
Clotilde Fourchet
Ansvarig för anställning och kompetenser — PSB Industries
Läs utlåtande
  • jean-robert
  • mirjam
  • alain-guillou
  • isabelle
  • maxime
  • marie-anne
  • clothilde
Stäng